Gå till innehållet

Rådjur viktiga för växters fortlevnad

Rådjur kan vara bärare av ungefär 2000 fästingar. Foto: Erik Hansson

Rådjur som kanske räcker ut tungan till alla som tycker att de bara förstör trädgårdar och bär runt på fästingar. Foto: Erik Hansson

Forskare vid Stockholms universitet samlade in 219 rådjursspillning på Selaön i Mälaren. Därefter torkades och smulades det sönder och odlades sedan i växthus. Det visade sig att spillningen innehöll frön från 130 olika växter och det växte efter ett tag upp 652 nya plantor från 67 olika växtarter.

Många av dessa är växter som är typiska för naturbetesmarker och som håller på att försvinna i det moderna landskapet. Rådjuren är därmed viktiga för den biologiska mångfalden i vår natur och eftersom de är så pass vanliga säger forskaren Jan Plue att “det är högst troligt att rådjuren är de viktigaste spridarna av gräsmarksväxter i vår natur”.

Studien publiceras i tidskriften Oecologia.

Källa: Aftonbladet

Mer att läsa