Gå till innehållet

Pris till guidning som kopplar natur­upplevelser till de stora frågorna

Hur når man ut till människor som ännu inte engagerat sig i miljöfrågor? Hur skapar man en stämning som öppnar för samtal om de stora frågorna? Naturvägledaren Martina Kiibus menar att naturguidningar är en utmärkt grund.

Martina Kiibus är naturguide i Tyresö kommun. Hon har sedan 2010 arrangerat guidningar i Tyresönaturen för allmänheten. Nu har hon även prisats för sina insatser. På Mångfaldskonferensen 2023 belönades hon med SLU Centrum för naturväglednings pris “Årets naturvägledning om biologisk mångfald med guide”.

– Jag blev jätteglad! Det är helt fantastiskt! Jag får så mycket fin feedback från mina deltagare som är det viktigaste, men det är också kul att det uppmärksammas så här. Jag hoppas att det gör så att fler kommuner inspireras av Tyresö och satsar på naturguidningar, berättar Martina Kiibus.

Genom dialog med deltagarna anpassar hon guidningar för de grupper hon möter. Hon kopplar den direkta naturupplevelsen året om till de stora frågorna om klimat och biologisk mångfald och inspirerar till lokalt engagemang. Med utmärkelsen vill vi också ge en eloge till Tyresö kommun som med lång kontinuitet satsar på naturskola och naturguidningar för sina invånare.

Utdrag ur juryns motivering till Martina Kiibus pris för Årets Naturvägledning om biologisk mångfald med guide

Martina Kiibus med sitt pris som Årets Naturvägledning om biologisk mångfald med guide.

Du får priset bland annat för att du “kopplar den direkta naturupplevelsen året om till de stora frågorna om klimat och biologisk mångfald”. Kan du berätta lite om hur du gör dessa kopplingar?
– Det bästa sättet att kommunicera biologisk mångfald är att komma ut i naturen och möta mångfalden. Att tala om vad det är vi ser runt omkring och ge deltagarna chans att se nyanser i mossan och spår av reliktbock i en tallstam och förklara vad arterna berättar. Som att talltickan avslöjar att det är en gammal tall. Sådana upplevelser öppnar ögonen för mångfalden och gör det lättare att ta upp större frågor. Om deltagarna förstår att det är en fantastisk skog vi befinner oss i så kan jag berätta att de flesta skogar inte ser ut så här och jag kan förklara att det behövs döda träd för den biologiska mångfalden.

Från samtal om enskilda arter och samspel kan samtalen växa till hela ekosystem och biologisk mångfald. Om hur vi behöver fungerande ekosystem för att hantera klimatkrisen och för att stå emot översvämningar och andra extremväder.

– Jag brukar också väva in vad vi själva kan göra för att förbättra situationen, säger Martina Kiibus.

Har du några råd om hur sådana budskap kan tas emot lättare?
– Det är viktigt att skapa tillit och en inkluderande stämning. Jag tycker också att vi brukar ha det roligt. Då är det lättare att förmedla lite mer svårsmälta budskap. Deltagarna blir mer mottaglig i ett sammanhang som känns inkluderande.

Har du märkt av att det du berättar lett till faktiskt agerande?
– Jag märker att många kommer tillbaka och går guidningarna flera gånger. Det kan behövas för att omvandla insikter till handling. Sådant kan ta tid. Men jag får ofta höra att folk börjat ompröva sitt flygande. Jag ser också att det skrivs en del insändare om natur i lokaltidningen och ibland med referens till guidningar. Andra tar med sig vänner ut i naturen och agerar guider själva utifrån det jag berättat.

Kan du nämna något som deltagarna själva påtalat att de fått med sig av dina guidningar?
– Många har berättat att de fått upp ögonen för sånt som de annars bara skulle gått förbi. De har fått “grönare ögon”, som någon uttryckte det. De kan säga att världen har blivit rikare, men det är sällan något specifikt. Jag försöker väva ihop det jag berättar och skapa en helhet och entusiasm.

Martina berättar att det brukar vara en relativt varierad bakgrund och ålder på deltagarna på guidningarna som hon håller i. Även kunskapsnivån varierar och Tyresö kommun försöker rikta sig till många olika grupper.

– Det kommer även folk i 20-årsåldern och det är kul att se möten över åldersgränserna. Jag är mån om att skapa en inkluderande stämning och det gör också att deltagarna är väldigt välkomnande mot andra. Vi vill även nå andra målgrupper med riktade guidningar för exempelvis SFI eller föräldrar med barnvagnar. Vi är öppna för alla.

Hur känner du själv inför guidandet nu när du har hållit på med det i 13 år?
– Det blir bara roligare och roligare! Det känns så meningsfullt att veta att jag gör skillnad med mina guidningar. Både för människors välmående och för vår natur. Det är verkligen ett drömjobb!

Här hittar du alla naturguidningar i Tyresö

Läs även

Natursidans artiklar om naturvägledning
Många fördelar med utomhuslärande – lärare behöver stöd
• Årets mest inspirerande naturvägledning har utsetts
• Skogslek ökar engagemang för biologisk mångfald
• Framgångsrikt projekt för undervisning utomhus – behovet stort
• Studie: Inlärning utomhus har stor betydelse för barns livskvalitet

Mer att läsa