Gå till innehållet

Pris till fritt system för mätbar biologisk mångfald

200 företag och organisationer har jobbat med att ta fram en gemensam värderingsmodell för biologisk mångfald. Nu har arbetet fått ett hållbarhetspris.

Den senaste tiden har det kommit flera modeller för att mäta biologisk mångfald och värdera natur. En av dem, CLIMB (“Changing Land use Impact on Biodiversity”), har nu utsetts till Årets hållbarhetsprestation. Priset delades ut av Nätverket för hållbart näringsliv:

– CLIMB är ett viktigt och effektivt verktyg som kan hjälpa och underlätta för användarna att ta hållbara beslut med hänsyn till biologisk mångfald. Att det också är ett samarbete mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter visar styrkan i att göra saker tillsammans, säger Erik Lindroth, ordförande Nätverket för hållbart näringsliv.

I en tid då sex av de nio planetära gränser överskrids är det viktigare än någonsin att bli konkret och att agera. Genom att göra verktyget fritt och tillgängligt för alla bidrar CLIMB till informerade beslut och en hållbar framtid.

Ur juryns motivering

– Sammanlagt har över 200 olika företag och organisationer varit med i arbetet med att ta fram en gemensam värderingsmodell vilket har resulterat i ett verktyg som kan användas brett i olika branscher och för olika syften. Nu fortsätter vi arbetet genom att testa verktyget ännu mer i praktiken och på Vattenfall kommer vi att använda CLIMB i flera olika sammanhang för att mäta påverkan från våra projekt och de åtgärder vi gör för att främja biologisk mångfald, vilket är ett viktigt steg för att visa på samexistens med naturen, säger Josefin Blanck, chef för miljöstrategisk projekt på Vattenfall och ordförande i styrgruppen för CLIMB.

CLIMB har tagits fram av Skanska, naturkonsulten Ecogain, Vattenfall, LKAB, Boliden, Cementa och ett antal andra storföretag för att ta fram en egen värderingsmodell för biologisk mångfald. Tanken är att modellen ska “hjälpa företag att utvärdera och sätta mål för sitt arbete, men kunna skapa en samsyn på marknaden”. Även de som inte är så insatta i biologisk mångfald och naturvärden ska kunna förstå exempelvis vilka kompensationsåtgärder som är rimliga, vilka som har effekt och vilka som mest bara är greenwashing.

Läs även

Flera nya modeller vill mäta och prissätta biologisk mångfald
• Svenska framgångsrika exempel på naturbaserade lösningar
Naturbaserade lösningar fungerar och ger positiva sidoeffekter

Källor: Nätverket för Hållbart Näringsliv och

Mer att läsa