Positiva miljö- och naturnyheter vecka 50

Jigme Dorji nationalpark i Bhutan. Foto: Andrewgrandison. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jigme_Dorji_National_Park,_Bhutan.JPG#/media/File:Jigme_Dorji_National_Park,_Bhutan.JPG

Jigme Dorji nationalpark i Bhutan. Foto: Andrewgrandison. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons.

Globalt klimatavtal, allt mer ekologisk mat, Afrika storsatsar på att bli fossilfritt, storm ger rekordenergi, elfenbenspriser sjunker – det är några av veckans positiva miljö- och naturnyheter.
Text: Susanna

Veckans bästa
• Världens första globala klimatavtal är på plats – så här tyckte politiker, forskare och miljöorganisationer.
• De globala Co2 utsläppen minskar troligen i år.

COP21:
• Bhutan har det mest ambitiösa klimatlöftet – binder tre gånger mer CO2 än vad landet producerar.
• Ledande stater och regionala myndigheter lovar att minska utsläppen av växthusgaser till 2030.
• Afrika, Karibien, Stillahavsregionen, EU och nu även USA i klimatkoalition.
• Afrika storsatsar på att bli fossilfritt kontinenten.
• Fossildrivna bilar förbjuds i många länder från 2050.
• Allt fler företag ansluter sig till RE100, bla Microsoft, BMW, Coca-Cola och Google.

Klimat:
Gammal deponi i New Jersey täcks av över 41 000 solceller.
• Allt fler solceller på byggnadstak i Storbritannien.
• ICA ska vara klimatneutral om 5 år.
• Under stormhelgen producerade svensk vindkraft lika mycket energi som sex kärnkraftverk (eller 30 % av svensk energikonsumtion).
• Samma storm i Skottland gav energi nog till 131 % av de skottska hushållen.
• Rekord för solcellsinstallation i USA.
• Nu finns inga fossila bränslen i den skånska lokal kollektivtrafiken.
• Den ideella samåkningsgruppen Skjutsgruppen ökar med 1000 medlemmar i månaden.

Ekologi: 
• Ekologisk mat fortsätter öka i offentlig sektor.
• USA röstar ja till förbud mot plastpartiklar i skönhetsprodukter.
• Stor framtidstro på ekomarknaden.

Återanvändning:
• Kladdiga plastförpackningar inget hinder för återvinning.

Natur:
• Tio afrikanska länder går samman för att återskapa 1 miljon kvadratkilometer regnskog.
• Ovanligt bra år för kungsörnen.
• Priset på elfenben faller när Kinas efterfrågan drastiskt har minskat.
• Två sällsynta fiskarter har återhämtat sig tillräckligt för att strykas från rödlistan i USA.
60 nya trollsländor och 74 nya skalbaggar upptäckta.