Gå till innehållet

Pollinera Sverige – nytt nätverk av experter och organisationer

Bi på väg att leta nektar i nyponros. Foto: Erik Hansson

Företrädare för en lång rad organisationer och experter på biologisk mångfald och pollinatörer har nu bildar nätverket Pollinera Sverige som ska lyfta den livsviktiga pollineringsfrågan.

– Efter att vi under fyra år arbetat med att lyfta den svenska binäringen i föreningen Svenska Bin har vi sett behovet av att informera om alla pollinatörer, även vilda bin som solitärbin och humlor. Dessa arter far ännu mer illa på platser där det odlas få grödor, i natur med minskad biologisk mångfald eller av pesticider än vad våra honungsbin gör, säger Anna Lind Lewin på Pollinera Sverige och Svenska Bin.

LÄS ÄVEN: • Riklig pollinering av olika insekter större betydelse än man hittills trott

Nätverket Pollinera Sverige består av forskare och experter från Sveriges universitet och företrädare för miljöorganisationer, parker och trädgårdar, biodlare, koloniträdgårdsföreningar, men även bönder och odlare som vill hjälpa till att sprida kunskaper om hur vi kan och bör gynna pollinatörerna. 

Nu ska nätverket inleda fler samarbeten, men också satsa på att göra informationskampanjer för allmänheten.

LÄS ÄVEN: • Allt fler pollinerande fåglar och däggdjur närmar sig utrotning

– Bara att dela sina pågående projekt tillför oerhört mycket. I den här gruppen ska vi samla alla resurser som finns från avancerad forskning till skolmaterial för barn och hjälpas åt att sprida det, säger biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen, som tagit initiativet till nätverket tillsammans med kommunikatören Anna Lind Lewin.

Några av de projekt som idag drivs för pollinering:

Odling i Balans tillsammans med svenska bönder.
 Jordbruksverket driver till exempel Mångfald på Slätten.
• Bee Urban driver “Blommor för Bin” i samarbete med WWF.
 Svenskt Sigill kommer med en certifiering med blommande kantzoner.
• 
Swedish Gardens har startat ett samarbete med Svenska Bin kallat “Surrande parker och trädgårdar”.
• Naturskyddsföreningen driver projektet “Tack för maten, bina!” för grundskolan.
• Kiviks musteri har satsat på samarbete med Svenska Bin i “Utan bin inga äpplen”.
• 
Koloniträdgårdsförbundets har mijöcertifiering av sina medlemsföreningar.
• Sveriges Lantbruksuniversitet SLU arbetar i flera olika projekt kring pollinatörer och bihälsa.
• Artdatabanken kategoriserar och samlar kunskap om arters utbredning och minskning.
• Sveriges Biodlares Riksförbund samlar runt 13 000 biodlare vars bisamhällen bidrar till pollineringen.
• Biodlingsföretagarna samlar runt 400 biodlingsföretag och driver pollineringssamarbeten med odlare runt om i Sverige.
• Centrum för miljö- och klimatforskning och Biologiska institutionen vid Lunds universitet studerar pollinering.

Källor: Pollinerasverige.se och pressmeddelande

Mer att läsa