Gå till innehållet

Pollinatörer behöver buskar och skogsområden i jordbrukslandskapet

Lantbruk i Wales. Foto (beskuret): Tiia Monto, CC BY-SA 3.0.

En stor studie från Wales jordbrukslandskap har visat att skogsområden och buskar spelar en avgörande roll för att stoppa minskningen av antalet insekter.

Wales består i dagsläget av ungefär 15 procent skog och ungefär 75 procent gräsmarker som till stora delar är intensivt odlade. Till år 2050 ska dock Wales regering plantera 1 800 kvadratkilometer skog som en del i sin klimatplan. Den första stora studien om pollinatörer i Wales visar att det kan vara en viktig åtgärd även för den biologiska mångfalden – om det görs på rätt sätt.

– Att skapa skogsområden, kan vara en nyckelåtgärd för att tackla klimatförändringarna och för att lagra stora mängder kol, om det görs på rätt sätt. Det finns också flera andra fördelar, bland annat för mångfalden av insekter. Skogsområden för att hjälpa pollinatörer har inte fått ett brett erkännande, men det kan vara särskilt viktigt i länder som Wales, som domineras av intensivt jordbruk med bara ett fåtal blommande arter som hjälper dessa insekter, säger Jamie Alison vid UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) som ledde studien.

UKCEH har tillsammans med Butterfly Conservation Wales, Wales regering och över 1 000 landägare genomfört studien som gick igenom 300 kvadrater på 1×1 km, utspridda i landet. I varje kvadrat undersöktes vilken typ av miljö som fanns, samt hur många insekter och vilka arter som hittades.

De upptäckte nästan dubbelt så många insekter i lövskogsområden jämfört med i intensivt odlad jordbruksmark. De uppskattade också att i jordbruk utan häckar eller buskar minskade antalet pollinatörer som bin, blomflugor och fjärilar med upp till 21 procent.

Många vedartade växter förser insekterna med livsmiljöer åt larver, samt pollen och nektar till fullvuxna insekter. Häckar och buskage skapar också viktiga skydd och häckningsplatser. Lösningen är inte enbart fler skogsområden påpekar Jamie Allison. Det behövs också fler ängar, mindre intensivt brukade gräsmarker och blommande grödor. Dessutom måste det vara rätt sorts skog.

– Virkesplantager gynnar inte pollinatörer, de behöver skogsbryn och gläntor i en naturlig skog med en variation av blommande växter, förklarar han.

Källor: Journal of Applied Ecology och UK Centre for Ecology & Hydrology

Mer att läsa