Politiker anser sig mer miljöengagerade än väljarna

Det här kan bli dyrt i framtiden. Foto: Maths Nilsson

Med den här attityden hos politiker – varför görs det inte mer för miljön? Foto: Maths Nilsson

I en ny stor forskarundersökning som besvarats av över 10 000 politiker framkommer att politikerna själva tycker att de bryr sig mer om miljön än vad deras väljare gör och att de anser sig vara mer miljöengagerade än folk i stort. Det är också politikernas personliga oro för miljön som styr deras beslut, inte vad de tror väljarna vill.

– Så uppfattningen hos debattörer och vissa politiska forskare, att politikerna skulle styras för mycket av sina väljare i besluten stämmer inte. I miljöfrågor är det precis tvärtom, säger Simon Matti, forskare i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Simon Matti menar också att detta omkullkastar den vanliga teorin om att inte politiker vågar fatta långsiktiga beslut i miljöfrågor som inte ger synliga resultat på en gång. I miljöfrågor bortser politikerna från väljarnas engagemang. Det är framför allt politiker som sitter i miljönämnden eller som är gruppledare i fullmäktige som lägger fram förslag i miljöfrågor.

– Sedan vet vi forskare att de svenska väljarna är starkt miljöengagerade, och till och med vill mer i miljöfrågor än vad politikerna själva vill. Politikerna lyssnar således inte för mycket på sina väljare när det handlar om miljön, de borde lyssna mer, säger Simon Matti.

Källa: Luleå tekniska universitet