Gå till innehållet

Poängtabell för biologisk mångfald i trädgården

Gyllensandbi – en art som kan gynnas genom att lämna blottad sandig jord. Foto: Aiwok – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Rasmus Ejrnæs är forskare och expert på biologik mångfald. Han har tagit fram en poängtabell för att avgöra hur en trädgård bidrar till biologisk mångfald.

På Århus universitet jobbar Rasmus Ejrnæs med att utveckla metoder för att mäta trender för biologisk mångfald. Han har också ett radioprogram som varje vecka tar upp frågor om biologisk mångfald och har varit med och tagit fram appen NaturTjek som kartlägger lämpliga livsmiljöer för djur.

Han har också tagit fram ett poängsystem som kan hjälpa dig att snabbt se vilka insatser i trädgården som gör störst skillnad. Till exempel att lämna döda träd, inte använda bekämpningsmedel eller att anlägga en damm.

Här följer tabellen tillsammans med ett betygssystem, framtagit i samarbete med projektet Rikare trädgård (www.rikaretradgard.se).

Rasmus berättar att intresset för poängsystemet varit stort från alla möjliga håll – exempelvis trädgårdsmedia, natursidor, privatpersoner och naturföreningar.

– Den verkar uppskattas eftersom den är ganska enkelt att förstå och anpassa till sin egen trädgård och att det också är möjligt att agera och omedelbart göra en positiv förändring, säger Rasmus Ejrnæs.

Poängsystemet har några år på nacken nu – är det något du skulle ändra idag?
– Det skulle enkelt gå att göra den mer sofistikerad, men jag tror inte att det skulle öka genomslaget så jag är tveksam inför att göra det. Men jag skulle vilja illustrera det med fina bilder av verkliga exempel. Det finns så många kreativa lösningar där ute och jag tror att det är väldigt värdefullt att ge folk estetiskt tilltalande idéer som också är bra livsmiljöer.

En sak som Rasmus funderat på är att lägga till minuspoäng för bikupor med honungsbin eftersom det idag finns starka bevis för den negativa påverkan som honungsbin har på vilda bin i urbana miljöer.

Vildbin kan konkurreras ut i närheten av bikupor. Foto: Erik Hansson

Apropå bin: Bihotell är populärt i Sverige – vad skulle du sätta för poäng på att sätta upp sådana?
– Det är en svår fråga eftersom att om du har gamla träd, högar med död ved, gräsmarker, varm mineraljord och relativt ostörda häckar, så har du också naturliga boplatser åt vilda bin. Dessutom lever de flesta vilda bina i marken, så bra bar jord åt bin skulle troligen vara viktigare än standardtypen av bihotell. Jag skulle inte opponera mig mot att ge poäng för bihotell, men bara om de faktiskt blir bebodda och det kan krävas lite omtanke för att göra bra bihotell.

Det är svårt att få full poäng med en mindre trädgård eftersom vissa av kraven innebär ganska stora arealer som används till exempelvis äng eller buskage. Hur tänker du kring det?
– Jag tycker att det är rättvist att säga att mindre trädgårdar har mindre potential för biologisk mångfald. När jag gjorde poängsystemet funderade jag på att använda procent av trädgårdsytan istället för kvadratmeter och antal arter för olika livsmiljöer och jag valde det sistnämnda.

Rasmus berättar att han själv har en liten trädgård och han måste göra hårda prioriteringar.

– Jag har inga stora träd och inga dammar, men annars kan jag få plats med de flesta livsmiljöer. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att utrymmet har betydelse. Du kanske tycker att det är viktigare att mäta hur hängiven trädgårdsägaren är istället, men å andra sidan: om du är riktigt hängiven, kanske du ska fundera på att flytta till en större trädgård eller köpa en stuga med mark på landet?

Mer att läsa