Planerade skidanläggningar i akut hotad björns livsmiljö

Marsicanobjörn. Foto: Marco TersigniFlickr, CC BY 2.0, Link

Marsicanobjörnen är en underart till brunbjörnen. Det finns bara 50-60 individer kvar i det vilda. Nu hotas de av fyra planerade skidanläggningar inom deras livsmiljö.

Marsicanobjörnarna lever i den italienska bergskedjan Apennierna. De fyra nya skidanläggningarna planerar att skapa skidbackar längs med bergskedjans slänt och det är ett hot mot björnarna som riskerar att få sin livsmiljö ännu mer uppdelad. I andra områden som hotas av projekten lever fridlysta djur som Canis lupus italicus, en underart till varg, samt ängshuggorm.

De som är för skidanläggningarna argumenterar för att vilda djur kan leva sida vid sida med turismnäringen på andra håll i världen. Max Rossberg, ordförande i European Wilderness Society, säger till BBC att han är skeptisk till den tanken:
– Om det finns skidanläggningar med trafik och snökanoner under vintern så kommer det störa björnarnas vintervila.

Apropå hur vilda rovdjur klarar av att leva med störningar från människor så har forskare på andra sidan Atlanten, i Colorado, följt 18 kanadensiska lodjur under fyra års tid. De kunde konstatera att lodjuren kunde hantera spridda mänskliga aktiviteter som längdskidåkning, men de påverkades negativt av skidanläggningar. Lodjuren kan, precis som många andra djur, hantera en viss nivå av mänsklig aktivitet, men om det blir för mycket försvinner de från det området och om de inte har så många livsmiljöer att ta sig till blir det ett stort problem.

Källa: BBC