Gå till innehållet

Påverkan på djur underskattas vid exploatering

Ny forskning visar att den miljömässiga påverkan vid nya byggprojekt kraftigt underskattas eftersom de inte tar tillräcklig hänsyn till hur djur förflyttar sig.

– Miljökonsekvensbeskrivningar görs när man planerar utveckling på platser där djurlivet är skyddat. Men de metoder som används för att ta fram dessa rapporter tar sällan hänsyn till hur arter rör sig mellan olika platser. Det kan drastiskt underskatta antalet djur som påverkas och det är särskilt relevant för arter som är mycket rörliga, som fåglar, säger Jenny Gill, professor vid University of East Anglia (UEA) School of Biological Sciences.

Studien gjordes på rödspovar, som följts i 30 års tid, och visar hur de påverkas av ett flygplatsbygge i ett våtmarksområde i Portugal. Josh Nightingale, forskare vid UEA, berättar att flygplatsen redan har fått ett miljötillstånd till att byggas i en av Portugals viktigaste våtmarker för sjöfåglar, som även innehåller områden som är skyddade.

– Men de står inför hotet att få en ny internationell flygplats i sitt hjärta, med låghöjdsflygningar som överlappar det skyddade området. Rödspovar är en av flera vadarfåglar som vi ser i stort antal vid Tejo. I miljökonsekvensbeskrivningen för den nya flygplatsen uppskattas att mindre än sex procent av populationen av rödspovarna kommer att påverkas av planerna. Men genom att följa enskilda rödspovars rörelser till och från det berörda området fann vi att mer än 68 procent av dem i själva verket skulle utsättas för störningar från flygplanen.

Forskarnas resultat visar att effekterna på andra djur som förflyttar sig underskattas i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) även på andra platser. De menar att man måste undersöka nätverk av platser som fåglar och andra djur använder sig av och inte enbart det närmaste, mest påverkade området, som man gjort vid flygplatsbygget i Portugal. Dessutom såg de att djuren påverkades negativt av buller.

Åtta miljöorganisationer tillsammans med miljöjuristbyrån Client Earth har tagit Portugal till domstol för att stoppa flygplatsen.

Läs även

Inga belägg för att kompensation för exploatering fungerar
• Viktig våtmark för fåglar hotas av flygplatsbygge

Källor: Animal Conservation och Univeristy of East Anglia

Mer att läsa