Gå till innehållet

Papegojsjuka kopplas till fågelmatning – så minskas smittorisk

Flera fall av papegojsjuka har uppmärksammat den senaste tiden. Det finns en möjlig koppling till fågelmatningar, men att minska risken för att smittas är enkelt.

Smittskydd Västra Götaland har konstaterat ett ökat antal fall i regionen den senaste tiden av papegojsjuka. Eva Lindgren, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Västra Götaland, säger till VGR Fokus att antalet fall förväntas öka under vintern eftersom fågelmatning kan utgöra en smittorisk:

– Det har att göra med att många matar fåglar i sin trädgård då. När fågelbordet ska rengöras finns det en risk att människor smittas, eftersom sjukdomen då kan spridas via avföring och damm.

Ökat antal smittade

Totalt har det hittills i år konstaterats ett tiotal fall i Västra Götaland. Det är ungefär lika många som åren innan, även om det återstår några veckor av 2023. De hittills värsta åren i regionen var 2017 och 2019 med 18 fall per år. Det är också de högsta siffrorna för någon region så långt statistiken sträcker sig. Innan 2016 var det bara något enstaka fall per år i Västra Götaland.

Trenden med ökat antal smittade de senaste fem åren syns även nationellt.

Samtliga fall av papegojsjuka i Sverige

2013-201820192020202120222023 (till 8 dec)
26,2 (snitt)7751544543
Källa: Folkhälsomyndigheten

Papegojsjuka smittar direkt via damm i luften från fågelbajs och kroppsvätskor från vilda fåglar, burfåglar och fjäderfä. Folkhälsomyndigheten skriver att stressade fåglar, “exempelvis vid transporter och vid förvaring i trånga burar, kan dessa smittbärare insjukna och då utsöndra stora mängder smitta”.

Få smittade fåglar – god hygien viktigt

I snitt är det ungefär två procent av trädgårdslevande fåglar som bär på bakterien Chlamydia psittaci som orsakar sjukdomen papegojsjuka. Detta enligt en studie från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), som publicerats i tidskriften One Health. 275 fåglar av 22 arter undersöktes mellan åren 2009 och 2019. Sammanlagt var sex av fåglarna smittade – tre talgoxar, två ringduvor och en skogsduva.

– Studien visar att bakterien finns bland svenska trädgårdsfåglar, särskilt hos talgoxe och duvor, men i en liten omfattning. Men det alltid är bra att vara försiktig och ha god handhygien när man städar runt fågelmatare i trädgården eftersom smittan kan spridas via fåglarnas avföring, säger Ellinor Spörndly-Nees, forskare och viltpatolog på SVA.

Vid rengöring av fågelbord rekommenderar Folkhälsomyndigheten att det görs utomhus och blöts ned med såpvatten. På så sätt undviks risken att torkad fågelavföring dammar. Använd inte högtryckstvätt för att spola bort fågelavföring. Tvätta händerna noga efteråt.

Papegojsjuka

Papegojsjuka/psittakos är en smittspårningspliktig sjukdom, som kan smitta från andra djur till människor. I snitt har drygt 50 personer smittats under åren 2019-2023.

Oftast ger sjukdomen milda symptom eller ett influensaliknande tillstånd, men den kan också ge allvarlig lunginflammation. Dödsfall har förekommit.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs även

Så skapar du en bra fågelmatning
Mata fåglarna på vintern – håller dem friska
Hur påverkar matning och holkar fågelfaunan?

Källor: Folkhälsomyndigheten, SVA, VGR och Smittskydd Västra Götaland

Mer att läsa