Gå till innehållet

Osynliga gränser underlättar naturvårds­bete

Bete kan vara ett effektivt sätt att gynna biologisk mångfald, men att sätta upp stängsel kan vara kostsamt. Nu har ett projekt utan stängsel visat att det kan fungera bra.

Istället för stängsel förses betesdjuren med ett halsband som är uppkopplat mot GPS- och telenätet. Med hjälp av ljudsignaler avgörs var hagens gräns går. Om nötkreaturen går över gränsen får de en svag elstöt. Gränserna kan styras med en app och på så sätt kan betet enkelt anpassas så att exempelvis känsliga växter och markhäckande fåglar får vara ifred.

När djuren närmar sig gränsen hörs ett ljud. Går de bort från gränsen försvinner ljudet. När de når gränsen får de en lätt stöt – lättare än ett normalt elstängsel. När djuren lärt sig tekniken reagerar de enbart på ljudsignalen och får inga stötar.  Passeras gränsen och djuret rymmer ges bara några stötar, sedan stängs systemet av. Däremot blir rymlingen lätt att hitta på grund av GPS:en.

För andra året i rad testas systemet på en gård i Uppland och resultatet beskriver SLU och WWF som ”lovande”.

– Med virtuella stängsel blir det billigare och enklare att ha djur i naturbetesmarker, som ofta är steniga och svåra att stängsla. Den nya tekniken kan revolutionera djurhållningen och det behövs när Sverige ska restaurera stora arealer naturbetesmark och nå målen i den restaureringslag som just nu förhandlas inom EU, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF.

Betesdjuren på gården lärde sig snabbt att associera ljudsignalen med gränserna och följde med när gränserna flyttades. När djuren lärt sig tekniken reagerar de enbart på ljudsignalen och får inga stötar.  

Inte tillåtet, än

Virtuella stängsel är inte tillåtna i Sverige än. Jordbruksverket vill ha mer kunskap om hur djurvälfärden påverkas. I Norge är de tillåtna sedan några år.

– Vi är just nu i full gång med att analysera djurens beteende och stressnivåer, jämfört med djur som använder vanliga elstängsel. Vi ska presentera resultaten senare i höst, säger Lotten Wahlund, doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet och RISE.

Läs även

Värdefulla ängs- och betesmarker ska restaureras med EU-miljoner
Världens ekosystem saknar stora växtätare
Snabb försämring av gräsmarker
25 % av svenskt nötkött kommer från djur som aldrig betat

Källa: WWF

Mer att läsa