Gå till innehållet

Värdefulla ängs- och betesmarker ska restaureras med EU-miljoner

Violettkantad guldvinge.

Drygt 145 miljoner kronor har beviljats till nio länsstyrelser för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Pengarna kommer från EU och projektet ska pågå i nästan sju år. Sammanlagt kommer 1 100 hektar restaureras på 76 olika platser.

– Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver lite extra arbete för att åter kunna brukas, skriver Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen Östergötland håller i projektet, men även länsstyrelser i Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland ingår i projektet som inleds 2021 och pågår till 2027.

Insatserna kommer länsstyrelserna göra tillsammans med naturbruksgymnasier, markägare och djurhållare och det kommer bland annat att jobbas med att motarbeta igenväxningen och stängsling för att få betesdjur på plats.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Mer att läsa