Gå till innehållet

Oljud från mänsklig aktivitet drabbar hela ekosystem under ytan

Ett internationellt forskarteam har gått igenom hundratals studier om vilken påverkan buller har på marina djur. De kom fram till att effekterna är stora, mångsidiga och oroväckande.

Fartyg och båtar är huvudorsaken till marint buller, men även borrning, trålning och sonar orsakar oljud. Senare i år kan dessutom gruvbrytning på havsbotten bli tillåtet för första gången på internationellt vatten. Men det är först på senaste tiden som det blivit känt och forskats på att buller och elektromagnetiska fält från mänskliga aktivitet utgör allvarliga stressfaktorer för den naturliga balansen i haven. De kan ha en skadlig inverkan på enskilda individers reproduktion och överlevnad, samt för hela populationer och arter.

– Många människor förvånas till och med av att ryggradslösa djur kan uppfatta ljud, men i själva verket är ljud grundläggande för deras överlevnad. Ljus färdas inte särskilt bra i vatten, men ljud gör det, och ryggradslösa djur använder ljud på många olika sätt. Mänsklig verksamhet – särskilt sjöfart – förändrar ljudbilden i havet snabbt, och vår studie sammanställer de senaste bevisen för effekterna av detta, säger huvudförfattaren Marta Solé från Universitat Politècnica de Catalunya.

Bland de hundratals studier som forskarna gick igenom kunde de hitta stöd för att buller har en direkt påverkan på havens biologiska mångfald. Bland några av effekterna som studerats i forskning på sistone kan nämnas:
• Försenad äggläggning och utveckling, samt ökad dödlighet hos kräftdjur, musslor och snäckor.
• Skador på bläckfiskars hörselorgan som gör det svårt för dem att orientera sig och orsakar mass-strandningar.
• Räkor blir aggressivare, äter mindre och får en ökad dödlighet.
Buller i havet försämrar parning för fiskar
• Försämrad förmåga att kamouflera sig för landkrabbor.
• Stora förändringar i hela ekosystem mellan rovdjur och bytesdjur.
Delfiner får svårt att samarbeta
• Många marina djur får försämrad förmåga att känna av gravitationen och blir därmed sämre på att orientera sig.
• Djurens egen kommunikation med ljud störs och försvåras.
• Ljud från undervattensexplosioner kan döda blåkrabbor omedelbart.

Marina ryggradslösa djur utgör den största delen av den marina biomassan och är indikatorer på havets hälsa. Dessutom har många arter viktiga socioekonomiska värden för mänskligheten.

– Vår studie understryker att dessa djur lever i ett rikt ljudlandskap under vattenytan. Vi måste snarast få veta mer om hur bullerföroreningar påverkar dessa djur och ekosystem. Med tanke på att buller kan påverka ryggradslösa djur från cellnivå till ekosystemnivå måste vi samla tvärvetenskaplig expertis för att få en helhetssyn på problemet. Människan orsakar många påfrestningar, bland annat från klimatförändringar och fiske, och vi måste göra allt vi kan för att begränsa undervattensbuller, säger Sophie Nedelec från University of Exeter.

Läs även

Narvalar hotas av ökat buller i Arktis
Delfiner får svårt att samarbeta i buller
• Internationell kritik mot Norges oljudstest på unga valar
• Oljud ett allt större problem för marint liv
Strandade valar kopplas återigen till militära övningar
Buller i havet försämrar parning för fiskar

Källor: University of Exeter och Frontiers in Marine Science

Mer att läsa