Gå till innehållet

Delfiner får svårt att samarbeta i buller

Öresvin/flasknosdelfin. Foto: NASA, Public Domain, Länk

Allt fler studier visar att oljud från våra maskiner drabbar djurlivet. Nu har forskare kunnat visa att delfiner “skriker” för att försöka överrösta buller i närmiljön.

För delfiner är det viktigt att kunna kommunicera med varandra och för att till exempel koordinera sin jakt på föda. Forskare vid University of Bristol har undersökt hur delfinen öresvin/flasknosdelfin reagerar på människoskapade buller, ljudföroreningar, under vatten – ett fenomen som ökat kraftigt de senaste årtiondena. De upptäckte att delfinerna både visslar dubbelt så länge och ökar volymen när bullret ökar. Forskarna kunde även notera att de två delfinerna i försöken hade betydligt svårare att utföra tester som krävde att tryckte på knappar ungefär samtidigt och därmed inte kunde klaras utan kommunikation sinsemellan. Utan buller klarade de 85 procent av testen. Med ljudföroreningar sjönk det till 62,5 procent.

Forskare noterade också att delfinerna var tvungna att simma närmare varandra och ändra sin positionering i vattnet för att höra varandra bättre.

Även om testerna gjordes på delfiner i fångenskap menar forskarna att det säger något viktigt om hur delfiner i det vilda påverkas av buller från fartyg, fritidsbåtar, oljeborrning och andra människoskapade oljud. Om de får svårare att söka efter föda tillsammans, kommer det påverka individernas hälsa negativt vilket även kommer påverka hela populationen och det gäller även andra marina däggdjur som lever tillsammans.

– Våra resultat visar tydligt att vi behöver ta hänsyn till hur buller påverkar grupper av djurs förmåga att samarbeta, säger huvudförfattaren Pernille Sørensen.

Läs även:
• Narvalar hotas av ökat buller i Arktis
Internationell kritik mot Norges oljudstest på unga valar
Fåglars häckning försämras av fossilgasledningar
Oljud ett allt större problem för marint liv
Så påverkas fåglar av ljudföroreningar

Källor: University of Bristol och Current Biology

Mer att läsa