Gå till innehållet

Strandade valar kopplas återigen till militära övningar

Strandad småhuvudval. Arkivfoto: Silver Leapers, CC BY 2.0

Den senaste tiden har inte mindre än 29 nordliga näbbvalar strandat på olika platser i Europa. Experter har återigen kopplat fallen till militära övningar.

Det började med sju strandade nordliga näbbvalar på Irland. Så många har aldrig förr strandat av arten i landet tidigare. Elva till strandade på Färöarna i förra veckan, varav fem dödades av lokalbefolkningen. Ytterligare nordliga näbbvalar har strandat i Belgien, Storbritannien och Nederländerna.

De nordliga näbbvalarna hör hemma på djupt vatten där de födosöker på upp till 3 000 meters djup. Väldigt lite är känt om dem och de har bara observerats i sin livsmiljö en handfull gånger. De har dock svårt att klara sig på grunt vatten, vilket också visade sig 2006 när de förirrat sig in i Themsen i London och dog av uttorkning och svält.

Exakt vad valstrandningar beror på har länge varit omdebatterat, men tidigare mass-strandningar har kopplats till störande ljud under vatten, som oljeborrning och militära övningar med sonar. Det är också vad ny forskning kommit fram till. En studie från Australien har visat en stark koppling mellan militära övningar mot ubåtar och dödsfall hos näbbvalar. De starka ljuden kan få valarna att fly upp mot ytan för fort och orsaka tryckfallssjuka, som även dykare kan drabbas av.

Nato avslutades en anti-ubåtsövning utanför Islands kust tidigare i sommar och forskare tror att det kan finnas en koppling mellan övningen de 29 döda näbbvalarna i Europa.

– Det är väldigt troligt att strandningarna som rapporteras nu är en direkt konsekvens av användandet av militär sonar. Om det stämmer så är antagligen näbbvalarna som spolas upp på våra stränder nu bara toppen på ett isberg, skriver den nederländske valforskaren Jeroen Hoekendijk.

Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har länge varnat för att buller under vatten stör djurlivet och att problemet blir värre och värre. Det är inte bara marina däggdjur på djupt vatten som påverkas. Det gäller även fiskar som lever nära kusten. Det har konstaterats att buller från fritidsbåtar får kustlevande fiskar att äta sämre och det påverkar även parningsbeteendet, försämrar överlevnaden hos fiskarnas ägg och larver, försämrar tillväxten och skapar förändrade beteende hos fiskar. .

Källa: The Guardian

Mer att läsa