Gå till innehållet

Nytt skyddat område för att rädda akut hotad markatta

Markattan med det vetenskapliga namnet Piliocolobus epieni. Foto: Southwest Niger Delta Forest Project

Det har bildats ett 1 000 hektar stort skyddat område, Apoi Creek Forest, i Nigeria för att skydda den akut hotade markattan Piliocolobus epieni. Det beräknas finnas färre än 500 individer kvar i världen, varav 150-200 lever i Apoi Creek Forest.

Arbetet med att skapa det skyddade området har letts av Southwest Niger Delta Forest Project, som också kommer att sköta reservatet tillsammans med lokalbefolkningen. Förhoppningen är att de tillsammans ska kunna skapa ett tillräckligt skydd för en av världens mest hotade primater.

Arten, som tillhör släktet röda guerezor, har bara varit känd för vetenskapen sedan 1993. Då beräknades det finnas ungefär 10 000 av dem med en utbredning på 1 500 kvadratkilometer. Idag återstår ungefär 500 individer, utspridda i extremt små områden på sammanlagt 78 – 200 kvadratkilometer. De lever i en tät våtmarksskog som är väldigt svår att ta sig fram i och som redan 2008 utnämndes till våtmark av internationell betydelse under Ramsarkonventionen.

SW/Niger Delta Forest Project arbetar i nära samarbete med bland andra Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och Global Wildlife Conservation (GWC).

Källor: Global Wildlife Conservation och Mongabay

Mer att läsa