Nyfiken bok om skog utan kritik

Granens honblomma. Foto: Sofia Lilja

Alla böcker om skog måste såklart inte ha fokus på hotade arter och att rädda det som finns kvar från avverkningar, men det känns lite märkligt att läsa en hel bok om skogens fascinerande och vackra arter utan att hitta ett enda kritiskt ord om det som hotar dem.

Det görs också klart redan i förordet av ”Nyfiken på skog” att det inte är ett ämne för den här boken:
”Som många läsare säkerligen är medvetna om är människans inblandning en mycket stark faktor för skogens utseende förr, idag och i framtiden. Men det finns redan gott om skrivna ord och starka röster som förespråkar än den ena och än den andra aspekten av skogen. Låt oss lämna denna debatt därhän och i stället fokusera på skogen”.

Omslaget till ”Nyfiken på skog” av Sofia Lilja

Det har sin förklaring. Boken är skriven av biologen Sofia Lilja, anställd på skogsbolaget Bergvik skog öst, som också delfinansierat utgivningen. Namnet på boken är hämtat från en Facebook-grupp med samma namn som startades på initiativ av Bergviks styrelse för att ”öka kunskapen om skogen och alla dess arter”. I den skriver Sofia Lilja mängder av tips på vad man kan hitta i skogen, intressanta fakta om arter och ekosystem och publicerar sina bilder från skogarna. Fokus är på Bergviks skogar i Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och Härjedalen.

Om min inställning efter förordet var skeptisk så ändrades den snart. Bokens huvudsyfte är som sagt att göra läsaren mer nyfiken på skog och det lyckas den väl med. Det är inte en hyllning till svenskt skogsbruk, det är en hyllning till allt som kan hittas i svenska skogar. Med en pedagogisk biologs blick och penna får vi följa med på en resa till trädens blad och knoppar, ner i myrar och underjordiska nätverk av svampar, blåbärsris, lukterna på en myr, hur djuren klarar vintern och vilka växtarter som brukar vara trädens följeslagare. Varje sida har dessutom tydliga bilder på det som nämns i texten.

Sofia Liljas skogsutflykter med kameran redo och en lust att berätta om det hon ser har blivit en alldeles utmärkt introduktion till Mellansveriges skogar. Varenda en som slår ihop boken känner sig nog rätt sugen på en skogspromenad.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken från förlaget.