Gå till innehållet

Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

Monarkfjäril, hona. Foto: Kenneth Dwain Harrelson, CC BY-SA 3.0, Link

Befinner vi oss i en massutrotning av småkryp som är större än vi förstått? Mycket tyder på det, enligt en lång och läsvärd artikel i NY Times med rubriken “Insektskatastrofen är här”. Tidningen intervjuar många forskare från hela världen, samt redogör för den forskning som finns. Det ser inte bra ut.

Det kallas för vindrutefenomenet eftersom väldigt många har känslan av att man förr fick betydligt mer döda insekter på bilen efter en lång resa. Det kallas även så eftersom det till viss del mer är en känsla än fakta eftersom det finns väldigt lite gammal forskning på hur mycket småkryp det finns i ett visst område. Då är det också svårt att veta hur det gått för dem.

LÄS ÄVEN: • Blir det allt färre insekter i världen? I sådana fall – varför?

– Det finns småinventeringar här och där, som gjorts i begränsade områden och av specifika arter som kan användas för att göra vissa jämförelser, men de är inte kvantitativa. Det är extremt dåligt med sådan data, sa Ulf Gärdenfors, då professor vid SLU och ställföreträdande chef för Artdatabanken i en intervju med Natursidan 2017.

Men de studier som gjorts tyder på en allvarlig utveckling. En studie från Tyskland visade att biomassan (sammanlagda insamlade vikten) av insekter minskat med över 75 procent på 27 år och kallar det en ekologisk världskatastrof. I Puerto Ricos regnskog har leddjur som insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur minskat med ungefär 90-98,3(!) procent på 40 år. Monarkfjärilen har minskat med 90 procent i USA på bara 20 årTvå nya studier visar tillbakagång för fåglar som fångar insekter i luften och en annan studie visade att även godkända utsläpp får 80 procent av dagsländor att dö.

Läs även: • Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog

Artikeln i NY Times berättar också att efter att forskarna i Tyskland och Puerto Rico publicerat sina resultat “fylldes” deras inkorgar med mejl från andra forskare som berättade att de upplevt samma sak. Forskaren Brad Lister som gjorde fynden i Puerto Rico berättar att än så länge märks inte minskningen av insekter så mycket i regnskogen, men förr eller senare kommer det komma en brytpunkt när ekosystemen förändras dramatiskt och kommer märkas för alla som vistas i dem.

LÄS ÄVEN: • Dramatisk försämring för stenskvättor – verkar inte hitta tillräckligt med insekter

Efter den tyska studien har allt fler forskare börjat intressera sig för småkryps biomassa och i Holland kunde forskare i en studie visa att skalbaggar minskat med 72 procent och nattfjärilar med 54 procent. En annan forskare, Arthur Shapiro, vid California university i Davis har under 46 års tid inventerat fjärilar i Kalifornien. Han har märkt av samma minskning och anser att den tyska studien mycket väl kan visa ett fenomen som är utspritt över stora delar av världen.

Vad minskningarna beror på varierar. I Tyskland tros bekämpningsmedel bära en stor del av skulden. I Puerto Rico kan klimatförändringarna vara en viktig faktor. En sak verkar dock säker: Hade massutrotningen av småkryp varit en mordgåta hade alla ledtrådar pekat mot mänskligheten.

Källa: NY Times

Mer att läsa