Gå till innehållet

Ny våtmark med öppet vatten året om i Stockholm

Energibolaget Fortum har anlagt en ny våtmark i Steningedalens naturreservat i Märsta strax väster om Arlanda flygplats.

Våtmarksstödet i jordbruksprogrammet slopas från och med nästa år enligt tidningen Land. Foto: Erik Hansson

Våtmark med brun kärrhök. Foto: Erik Hansson

I våtmarken ska renat kondensvatten renas ytterligare med hjälp av växter och bakterier, en åtgärd som är godkänd av Miljödomstolen enligt Fortum och som brukar anses vara ett kostnadseffektivt sätt att rena vatten.

Fortum menar att våtmarken kommer bidra till att utveckla den biologiska mångfalden i naturreservatet genom att skapa förutsättningar för djur och växter som normalt inte skulle kunna leva i den här miljön.

För att den biologiska processen ska fungera i våtmarken måste vattnet hålla en temperatur på över 12 grader, vilket under vintern kommer leda till ständigt öppet vatten och dimma över vattenytan.

Tomas Viktor, ordförande för Stockholms Ornitologiska Förening, delar Fortums åsikt om att vattnet kommer att renas om det håller den önskvärda temperaturen året om och tror att den nya våtmarken kommer locka till sig änder och måsfåglar.
– Den högre vattentemperaturen av  flödet ut i Märstaån kommer att påverka isbildningen negativt men å andra sidan så är det vatten som lämnar dammarna renare och påverkar därmed Östra Mälarens vattenskyddsområde i Steningeviken i mindre utsträckning. Om mängden kondensatvatten håller sig inom stipulerade gränser så är det min bedömning att det akvatiska livet och avifaunan inte påverkas negativt, säger Tomas Viktor till Natursidan.se.

Våtmarken är färdig och vattnet ska börja ledas dit i början av 2014 enligt Ulf Wikström på Fortum.

Källa: Fortum

Mer att läsa