Gå till innehållet

Ny utställning om rovfåglar som symboler för svensk naturvård

Brun kärrhök från "Kroknäbbarnas tid". Foto: Patrik Olofsson

Brun kärrhök från “Kroknäbbarnas tid”. Foto: Patrik Olofsson

“Kroknäbbarnas tid” är en utställning på Naturhistoriska riksmuseet som handlar om rovfåglar. Med hjälp av fotografier, filmer och föremål får besökarna veta mer om 17 svenska rovfåglar och flera av våra ugglor. Bilderna i utställningen är tagna av Patrik Olofsson.

– Rovfåglarnas historia är även en berättelse om attitydförändringar. Deras situation kan vara ett mått på hur vår natur mår i övrigt. Därmed är rovfåglarna även viktiga som symboler för svensk naturvård, säger Patrik Olofsson.

Utställningen innehåller också information om miljögifter och hur rovfåglarna anpassat sig till att leva nära inpå oss människor när deras egna livsmiljöer försvinner.

“Kroknäbbarnas tid” är lämplig för hela familjen och visas på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm mellan den 14 april 2014 och 11 januari 2015.

Kungsörn från "Kroknäbbarnas tid". Foto: Patrik Olofsson

Kungsörn från “Kroknäbbarnas tid”. Foto: Patrik Olofsson

Mer att läsa