Gå till innehållet

Ny studie: Trädgårdsarbete underskattat för folkhälsan

Nyskördade morötter med gröna toppar liggande på mörk jord, upplyst av en spotlight.

Trädgårdsodling som lyckats med morötter. Foto: woodleywonderworksFlickr: the garden delivers: carrots, CC BY 2.0, Länk

I en ny studie jämförde forskare 15 olika aktiviteter. De fann att trädgårdsarbete var en av de mest välgörande och att det är en aktivitet som beslutsfattare sällan tar hänsyn till när det gäller exempelvis stadsplanering.

Forskarna lät 370 personer använda en app för att fylla i hur de mådde efter att ha gjort olika aktiviteter. De upptäckte att trädgårdsarbete gav lika högt välbefinnande som att cykla, promenera eller att äta ute.

Deras slutsats är att trädgårdar kan vara en nyckel till både matsäkerhet och för att göra städer mer hållbara och trivsamma.

Dessutom såg forskarna att för kvinnor och människor med låga inkomster var trädgårdsarbete den enda av de 15 aktiviteterna som gavs högst betyg.

Studiens författare Anu Ramaswami, professor i civil- och miljöteknik vid Princeton Environmental Institute (PEI), menar att resultaten bör kunna få konsekvenser för rättvisa livsmedelsstrategier med tanke på att personer med lägre inkomster tenderar att ha sämre tillgång till hälsosamma livsmedelsalternativ. Han menar också att trädgårdsskötsel kan ge hälsofördelar när folk äter mer färsk frukt och grönsaker, att det främjar fysisk aktivitet och förbättrar det psykiska välbefinnandet.

– Många fler än vi tror ägnar sig åt trädgårdar och det verkar som om det förknippas med högre nivåer av lycka i klass med att promenera och att cykla. I arbetet för att göra städer bättre att bo i kan trädgårdsskötsel vara en viktig del för att förbättra livskvaliteten, sade Ramaswami.

Forskarna fann också att trädgårdsarbete rankades högt oavsett etnicitet och var i städer personerna bodde.

En tidigare studie från Phipps Conservatory and Botanical Gardens i Pittsburgh gav under flera års tid hushåll material och träning för att börja odla hemma. Av 60 deltagande hushåll odlade 70 procent av deltagarna fortfarande aktivt efter studiens slut.

Källor: Princeton University och Landscape and Urban Planning

Mer att läsa