Gå till innehållet

Ny studie: Massutrotningen går allt snabbare

Amurleopard är en underart till leopard och räknas som ett av världens mest utrotningshotade djur. Foto: Marie-Lan NguyenOwn work, Public Domain, Link

Forskare har gått igenom 29 400 landlevande ryggradsdjur. De kom fram till att över 500 av dem är på gränsen till att utrotas och att massutrotningen av arter går allt snabbare.

– Våra resultat betonar återigen hur extremt bråttom det är att agera i hela världen för att rädda vilda arter och mänsklighetens avgörande livsuppehållande system. Det här är ett existentiellt hot, skriver forskarna i sin rapport.

I sin studie har forskarteamet gått igenom 29 400 landlevande ryggradsdjur och upptäcke att 515 av dessa är på gränsen till utrotning eftersom det beräknas finnas färre än 1 000 individer kvar av dem. Hälften av dem hade dessutom mindre än 250 individer i livet och många av dessa 515 arter kan gå förlorade inom de närmaste 20 åren.

– Vi kommer fram till slutsatsen att den människo-orsakade sjätte massutrotningen troligen går allt snabbare av flera anledningar, skriver forskarna.

Anledningarna är följande:

  1. Många av arterna som är på gränsen kommer att utrotas snart, troligen inom 20 år.
  2. Utbredningen av dessa 515 arter sammanfaller med hundratals andra hotade arter. De lever i områden med hög påverkan från människor, vilket tyder på en pågående kollaps av regional biologisk mångfald.
  3. Nära ekologiska kopplingar mellan akut hotade arter leder till att fler arter kan utrotas när en art försvinner. “Utrotning leder till utrotning”.
  4. Mänsklighetens press på biosfären ökar kraftigt.

Forskarna bakom rapporten anser att bevarandet av hotade arter bör uppgraderas till en global nödsituation i samma klass som klimatkrisen.

Georgina Mace, professor vid University College London säger till The Guardian, angående studien:
– Handling är nödvändig av många anledningar, inte minst eftersom vi direkt och indirekt är beroende av resten av livet på jorden för vår egen hälsa och vårt välmående. Att störa naturen leder till kostsamma effekter som ofta är svåra att förändra. Covid-19 är ett extremt aktuellt exempel, men det finns många fler.

Läs även:
Stor studie: Var fjärde insekt borta sedan 1990
Genomgång av över 22 000 växtarter i Afrika – en av tre kan vara hotade
Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
Vartannat skogslevande ryggradsdjur borta sedan 1970
• Artutrotningen av växter kraftigt underskattad
• FNs stora rapport om biologisk mångfald visar ödesdiger bild

Källor: The Guardian och PNAS

Mer att läsa