Gå till innehållet

Ny studie: Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder

Humla. Foto: Erik Hansson

Ännu en studie som pekar på att världen upplever en massutrotning av småkryp har publicerats. Över 40 procent av världens insekter minskar i antal och en tredjedel hotas av utrotning. Huvudorsaken är intensivt jordbruk. Det är budskapet i den nya studien som publicerats i Biological Conservation.

– Trenderna bekräftar att den sjätte massutrotningen har allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Om vi inte ändrar vårt sätt att producera mat kommer insekter påbörja en väg mot utrotning inom några få årtionden. Den påverkan detta kommer ha på världens ekosystem är katastrofala, minst sagt, skriver forskarna bakom den nya studien som gått igenom 73 rapporter från hela världen om insekters populationsutveckling.

LÄS ÄVEN: • Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

De insekter som drabbats hårdast är fjärilar, dyngbaggar och steklar (exempelvis bin) medan fyra vattenlevande grupper redan förlorat en “stor andel av arterna”; trollsländor, dagsländor, nattsländor och bäcksländor. I snitt har 41 procent av insektsarterna minskat i antal det senaste årtiondet enligt studien. Av dessa är det nattsländorna som verkar ha drabbats hårdast. Men det finns också stora kunskapsluckor för många insektsgrupper, som troligen också drabbas.

LÄS ÄVEN: • Blir det allt färre insekter i världen? I sådana fall – varför?

Enligt den nya studien är det inte bara arter som specialiserat sig i en viss nisch som drabbats utan även vanliga arter och så kallade generalister som klarar sig i olika miljöer eller lever av olika föda. Men bland de få arter som ökar så är de flesta generalister som kan fylla tomrummen som specialisterna lämnat bakom sig. För vattenlevande insekter har exempelvis arter som klarar av utsläpp gynnats i områden där den biologiska mångfalden minskat.

De huvudsakliga hoten
Förutom intensivt jordbruk och exploatering av livsmiljöer pekas även utsläpp, framför allt från bekämpningsmedel och gödsling, ut som en viktig faktor. Även invasiva arter och klimatförändringar påverkar, om än i mindre skala enligt studien, men i tropiska regioner har klimatförändringarna en större påverkan än i kallare klimat.

Läs även: • Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog

– Ett nytt tänk kring jordbruksmetoder, inte minst en kraftig minskning av användning av bekämpningsmedel och att ersätta dem med hållbara, ekologiska alternativ, krävs omedelbart för att minska eller vända den nuvarande trenden och låta minskande insektspopulationer återhämta sig och skydda viktiga ekosystemtjänster som de förser oss med, skriver forskarna i sin studie.

Studien bekräftas av andra forskare
Andra forskare ger studien sitt stöd. Insektsexperten Dave Goulson, vid Sussex universitet, säger till The Guardian:
– Bevisen pekar alla åt samma håll. Det borde vara ett stort bekymmer för oss alla eftersom insekter är hjärtat i alla näringskedjor, de pollinerar en stor majoritet av alla växter, håller jorden hälsosam, återvinner näringsämnen, kontrollerar skadeinsekter och mycket mer. Älska dem eller hata dem, vi människor kan inte överleva utan insekter.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Det är inte första gången det konstateras en allvarlig utveckling. En studie från Tyskland visade att biomassan (sammanlagda insamlade vikten) av insekter minskat med över 75 procent på 27 år och kallar det en ekologisk världskatastrof. I Puerto Ricos regnskog har leddjur som insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur minskat med ungefär 90-98,3(!) procent på 40 årMonarkfjärilen har minskat med 90 procent i USA på bara 20 årTvå nya studier visar tillbakagång för fåglar som fångar insekter i luften och en annan studie visade att även godkända utsläpp får 80 procent av dagsländor att dö.

LÄS ÄVEN: • Dramatisk försämring för stenskvättor – verkar inte hitta tillräckligt med insekter

I förra veckan godkände svenska Kemikalieinspektionen användandet av ett förbjudet, bidödande bekämpningsmedel.

Källor: The Guardian och “Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers

Mer att läsa