Ny studie: IPCC-rapporten är för försiktig – läget är värre

Torka. Foto: Erik Hansson

En ny studie från fyra olika universitet har gått igenom 2014 års klimatrapport från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och menar att språket är alldeles för återhållsamt. Hoten är mycket större än vad IPCC hävdar. 

Studien publicerades i BioScience och skrevs av forskare från University of Adelaide, Flinders University, University of Bristol (UK) och Spanish National Research Council. Forskarna bakom studien menar att IPCC använder ett alltför försiktigt språk med alltför stor fokus på osäkerhet när det i själva verket råder stor säkerhet och att hoten är mycket värre än vad IPCC hävdar.

LÄS ÄVEN: • Ny FN-rapport: Det är bråttom – uppvärmningen får inte överstiga 1,5 grader

De menar att IPCC borde använda sig av specialister på kommunikation för att se över språket.

– Vår evolutionshistoria visar oss att jorden kommer överleva mer torka, fler orkaner, översvämningar, havsnivåhöjningar, artutrotningar och förstörda ekosystem, men vårt samhälle som vi känner det idag kanske inte överlever om vi inte tydligt visar hur allvarligt hotet är, säger studiens huvudförfattare Herrando-Pérez, från University of Adelaide’s Environment Institute och Australian Centre for Ancient DNA

Källor: ”Statistical Language Backs Conservatism in Climate-Change Assessments” och Phys