Ny studie: Golfströmmen närmar sig kritisk brytpunkt

Atlanten. Foto: cat_collector – Atlantic Ocean, CC BY 2.0.

Golfströmmen är en del av ett system som är viktigt för temperaturen och vädersystemen i stora delar av världen. Nu visar ny forskning att strömmen blivit allt mindre stabil. En kollaps kan få katastrofala konsekvenser.

Det vi oftast benämner som Golfströmmen är egentligen en del av ett större system kallat ”Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)” som går från Mexikanska golfen genom Floridasundet längs USA:s kust (se bild här nedan).

Tidigare studier har visat att Golfströmmen är svagare än på 1000 år och den nya studien, som publicerats i Nature Climate Change, visar att läget kan vara ännu allvarligare än man tidigare trott. Forskare från Potsdam Institute for Climate Impact Research, Freie Universität Berlin och Exeter University har studerat salthalten från hela Atlanten och temperaturen vid havsytan och undersökt olika varningsindikatorer för kommande kritiska övergångar. De kom fram till att det finns ”betydande tidiga varningssignaler” och att Golfströmmen blir allt mindre stabil.

– Dessa resultat avslöjar empiriska bevis för att Golfströmmen under förra seklet kan ha utvecklats från relativt stabila förhållanden till en punkt nära en kritisk övergång, skriver forskarna i sin slutsats.

Golfströmmen. Bild: RedAndr – self-made, used map from, CC BY-SA 4.0.

Kan få katastrofala följder

Resultatet är allvarligt eftersom Golfströmmen är ett av jordens viktigaste cirkulationssystem. En fortsatt försvagning kan leda till en kollaps och det skulle få katastrofala följder. Regn som miljarder människor är beroende av skulle störas, delar av världen skulle få ännu högre havsnivåer, Amazonas regnskogar och Antarktis istäcke skulle hotas ytterligare och starkare stormar och lägre temperaturer skulle drabba Europa.

Men lägre temperaturer i Europa innebär inte att vi skulle täckas av glaciärer som i filmen ”Day After Tomorrow”.

– Det skulle antagligen inte bli kallare än idag. Den globala uppvärmningen tenderar att ta över, säger Johan Nilsson som är professor i oceanografi vid Stockholms universitet, till SVT Vetenskap.

Kalla vintrar – varma, torra somrar

I en studie från 2018 visades att när Golfströmmen var betydligt svagare för 12 000 år sedan så ledde det till extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren.

– Forskarteamets modellsimuleringar visar att mekanismen bakom fenomenet ”kallt hav – varma somrar” beror på atmosfärisk blockering, det vill säga att ett stabilt högtryck bildas och blir stationärt över en stor region i Nordatlanten under loppet av minst fem dagar eller även flera veckor. Det är känt att en sådan situation leder till extrem värme och torka på sommaren och exceptionella köldknäppar på vintern, skriver Stockholms universitet.

Faktorer som ökar Golfströmmens instabilitet är ökat flöde av sötvatten från till exempel smältande isar på Grönland, vilket är direkt kopplat till klimatkrisen och ökade temperaturer. Det pågår nu kraftig avsmältning på Grönland på grund av rekordvärme.

Oklart exakt hur nära brytpunkten vi är

– Jag hade inte förväntat mig att de för stora mängder sötvatten som tillsattes under förra seklet redan skulle ge ett sådant svar i att ändra cirkulationen. Vi måste snabbt sammanföra våra modeller med de presenterade bevisen för att bedöma hur långt från eller hur nära dess kritiska brytpunkt Golfströmmen verkligen är. Även om de olika faktorernas relevans måste undersökas ytterligare, är de alla kopplade till klimatförändringar som orsakas av människor, säger Niklas Boers, den nya studiens författare.

Levke Caesar, vid Maynooth University på Irland, var inte involverad i studien och kommenterar den så här till The Guardian:

– Metoden kan inte ge oss en exakt tidpunkt för en möjlig kollaps, men analysen visar bevis för att AMOC redan har förlorat stabilitet, vilket är en varning för att vi är närmare en brytpunkt än vad vi tidigare trott.

Källor: Potsdam institute och Nature Climate Change