Gå till innehållet

Ny studie: Bikupor drabbar vildbin och minskar jordgubbsskörd

Honungsbi. Foto: Jon Sullivan – http://pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=pdef&pg=8202, Public Domain, Link

Den som vill gynna biologisk mångfald och skörd av grödor som jordgubbar eller pumpa bör inte ha bikupor med honungsbin i närheten. Det visar ny forskning från USA.

– Det finns väldokumenterade bevis för att tambin, särskilt honungsbin (Apis mellifera L.), kan ha negativa effekter på vilda pollinerare i naturen. Konkurrensen från honungsbin kan också minska frösättningen i inhemska växter eftersom de får färre besökt av vilda pollinatörer, skriver forskarna i sin studie, som publicerats i Nature.

Forskarna undersökte hur honungsbin påverkade vilda bin och skörden av jordgubbar och butternutpumpor på 21 gårdar i USA. De kom fram till att bikupor med honungsbin i närheten minskade antalet vilda bin med 48 procent, antalet arter vildbin med 20 procent och skörden av jordgubbar med 18 procent. Även skörden av butternutpumpa minskade.

Bikupor kan inte kompenserar med blommor
Den negativa effekten som honungsbina innebar kunde inte kompenseras med fler remsor med vilda blommor.

– Detta arbete visar att honungsbikupor kan påverka fruktantalet och vilda bipopulationer på gårdar negativt och att fördelarna med blomsterremsor med vilda örter kanske inte kompenserar för dessa negativa effekter. Att hålla honungsbikupor på gårdar med blomremsor kan minska naturvårds- och pollineringstjänsterna, skriver forskarna.

Blomremsor ökade dock antalet arter vildbin på gårdar utan bikupor.

Även en tidigare studie från Paris visade att bikupor påverkar vilda pollinatörer negativt. Forskarnas resultat visade att det skedde färre blombesök för vissa pollinatörer om det fanns bikupor i närheten och att densiteten av bikupor påverkade de vilda pollinatörerna negativt. Ju fler bikupor i närheten, desto färre vilda pollinatörer besökte blommorna. Skalbaggar och stora solitära bin påverkades negativt med bikupor inom 500 meter och för humlor märktes en effekt även på 1 km avstånd. Forskarna kunde också märka att det blev en ojämnare pollinering av blommor med bikupor inom 1 000 meter.

Källa: Nature

Mer att läsa