Gå till innehållet

Ny studie visar kraftig nedgång för pollinatörer i Storbritannien

Gräshumla är en av arterna vars utbredning minskat kraftigast. Foto: Ivar LeidusEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Den första nationella undersökningen av pollinatörer i Storbritannien har nyligen avslutats. Den avslöjar att vilda bin och blomflugor försvunnit från 25 procent av platserna som de hittades i 1980. Forskarna menar att det “visar ett omfattande förfall” i naturen.

Studien är baserad på över 700 000 rapporter av 353 arter bin och blomflugor mellan 1980 och 2013. Förutom att de försvunnit från nästan 25 procent av platserna finns en tredjedel av arterna nu i ett mindre område medan enbart 10 procent har utökat sin utbredning. Den kanske mest alarmerande siffran är att på varje undersökt kvadratkilometer hittas det nu i snitt elva färre arter än 1980.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport om pollinatörer i Sverige – många är hotade

För bin som pollinerar grödor som raps har det gått bra, men andra biarter har minskat kraftigt sedan 2007, vilket sammanfaller med användandet av det bidödande insektsmedlet neonikotinoider, som nu är förbjudet. Det är också bekämpningsmedel och exploateringen av pollinatörernas livsmiljöer som anges som de värsta orsakerna till minskningen, men även klimatförändringarna slår hårt mot framför allt höghöjdsarter. Dessa har fått se sin utbredning minska med hela 55 procent.

– Omfattningen av de här förändringarna sätter fingret på de betydande riskerna, inte bara för regionala bestånd av pollinatörer utan för den sammanlagda tillgängligheten av pollinatörers ekosystemtjänster, skriver forskarna i sin rapport.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder

– Tidigare studier i Storbritannien har visat på minskningar av fjärilar, malar, bin, blomflugor och jordlöpare – den här nya studien bekräftar att minskningen av antalet insekter fortsätter, säger professor Dave Goulson vid University of Sussex, som ej medverkade i studien. 

LÄS ÄVEN: • Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

För att stoppa utvecklingen anser föreningen Buglife att det behövs hårdare kontroller över bekämpningsmedel och att det skapas gröna korridorer som kopplar ihop vilda arter. För arter som lever på hög höjd ser det dock mörkare ut eftersom klimatförändringarna inte ser ut att minska.

Källor: The Guardian och “Widespread losses of pollinating insects in Britain

Mer att läsa