Gå till innehållet

Ny studie av insektsdöden har dubbla budskap

Större snabelsvärmare

Större snabelsvärmare har minskat med elva procent i Storbritannien de senaste 50 åren. Foto: Ilia Ustyantsev from Russia – Deilephila elpenor – Elephant hawk moth – Средний винный бражник, CC BY-SA 2.0, Link

Nyligen publicerades en studie som visade att två av tre leddjur försvunnit på bara 10 år. Det är bara en i raden av studier om massdöd bland insekter. Nu har forskare i Storbritannien jämfört över 50 års data av nattfjärilar. Jämfört med 1960-talets data har mängden nattfjärilar ökat kraftigt i antal, men det ser värre ut sedan slutet av 1980-talet.

Det som i engelsk media döpts till “insect armageddon” (ungefär “massiv insektsdöd”) och som rapporterats om från många håll i världen, verkar inte gälla alla insektspopulationer och inte över alla tidsserier. Forskare vid Yorks universitet upptäckte till exempel att biomassan (sammanlagda vikten) av nattfjärilar från 34 platser i Storbritannien fördubblats sedan 1960-talet.

Det låter väldigt positivt, men det beror på vilka data från de här drygt 50 åren som används. Deras studie hade lika gärna kunnat publiceras som en bekräftelse av minskningen. Sedan slutet av 1980-talet har mängden nattfjärilar minskat med 10 procent per årtionde, vilket skulle innebära att ungefär var tredje nattfjäril försvunnit sedan dess.

Mellan slutet av 1960-talet och 1982 ökade antalet nattfjärilar kraftigt, vilket gör att mätningarna och vinklingen kan variera kraftigt.

– Nattfjärilar är en bra indikator på vad som också kan hända i andra insektspopulationer, eftersom de är den näst artrikaste gruppen av insekter, med ett komplett utbud av arter från extrema generalister till extrema specialister. Vår studie ger inte stöd åt massförlusten av insekter, eftersom det har skett en nettoökning av biomassa under de senaste 50 åren. Den tydliga nedgången vi observerade sedan 1980-talet är dock fortfarande en anledning till oro, säger huvudförfattare till studien, Callum Macgregor, från institutionen för biologi vid Yorks universitet.

Varför nattfjärilarna minskat med en tredjedel sedan 1980-talet lyckades inte forskarna hitta någon tydlig anledning till, men nämner att det kan ha att göra med klimatförändringar och variationer i vädret.

Läs även:
Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder
• Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp
Experter från hela världen: 3-4 orsaker bakom ökande insektsutrotningen
Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog
Blir det allt färre insekter i världen? I sådana fall – varför?

Källor: Phys.org och Nature

Mer att läsa