Gå till innehållet

Ny nationalpark i Norge

Norge har fått en ny nationalpark som bland annat skyddar ett stort skogsområde i södra delen av landet.

Nationalparken Østmarka blir 54 kvadratkilometer stor och till skillnad från de flesta nationalparkerna i Norge skyddar den natur i södra delarna av landet, som dessutom ligger nära städer.

– Vi skyddar Østmarka både för att bevara naturen i sig själv och för att säkra att befolkningen i framtiden har tillgång till mer intakt natur för rekreation, friluftsliv och fysisk aktivitet. Skyddet bidrar också till det nya globala målet om att bevara 30 procent av ytan. Det här skyddet är bra för naturen, bra för folk och bra för folkhälsan, säger klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen.

Naturvernforbundet (ungefär motsvarigheten till Norges Naturskyddsföreningen) har i många år jobbat för att den här nationalparken ska bli av. Kampen har pågått åtminstone sedan 2012.

– Det här är ett exempel på at vi måste tänka stort och långsiktigt, innan naturen blir uppäten bit för bit. Om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder i tid kommer möjligheterna försvinna att rädda sammanhängande ekosystem till eftervärlden. Någon måste se möjligheterna att rädda de sista kvarvarande naturområdena i tid. Det var inte myndigheterna, utan den lilla organisationen “Østmarkas venner” som såg potentialen och lyckades informera och inspirera myndigheterna att ta tag i saken”, säger Sigmund Hågvar, professor emeritus vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och styrelseledamot för Østmarkas Venner och Naturvernforbundet i Oslo och Akershus.

Ännu högre naturvärden i framtiden

– Detta är en glädjens dag för alla oss som har jobbat för detta i 11-12 år. Då jag blev uppringd av departementet i går och inbjuden till presskonferensen fick jag en tår i ögat, säger Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner, som tillsammans med Sigmund Hågvar och Johan G. Ellingsen varit tre av de centrala personerna i kampen för nationalparken.

De skyddade områdena består huvudsakligen av kuperade skogsområden med inslag av myrar, sjöar och vattensystem. Vissa delar har redan höga naturvärden och här finns områden med gammelskog, men nationalparken ska även förbättras framöver med hjälp av fri utveckling i vissa områden och aktiva skötsel- och restaureringsåtgärder på andra håll.

Läs även

Lovande besked från blivande nationalpark
Minst fyra nya nationalparker ska utredas i Sverige
• Ny nationalpark blir första i sitt slag i Sverige
• Äntligen ny nationalpark i Stockholms skärgård?

Källa: Norges regering, Østmarkas venner och Naturvernforbundet

Mer att läsa