Gå till innehållet

Minst fyra nya nationalparker ska utredas

Hornsö ekopark. Foto: Erik Hansson

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för fler nationalparker i Sverige. Två områden i Kalmar län, ett i Västra Götalands län och ett i Gävleborgs län pekas särskilt ut.

Regeringen motiverar beslutet med att nationalparker har stor betydelse för att bevara värdefull natur, men också för att de kan “bidra till bioekonomin och landsbygdsutveckling genom att utgöra en destination för en växande besöksnäring”.

Naturvårdsverket ska därför ta fram förslag för att “främja hållbar naturturism i nationalparker och andra formellt skyddade områden”. Dessutom ska myndigheten öka takten för att ta fram fler förslag till nya och utvidgade nationalparker.

De fyra områden som pekas ut som lämpliga nationalparker, är alla i dagsläget Sveaskogs ekoparker:
• Böda på norra Öland i Kalmar län
• Hornsö i östra Småland i Kalmar län
• Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län
• Hornslandet i Gävleborgs län

Sveaskog har fått hård kritik för hur de avverkas i sina ekoparker trots höga naturvärden. Det gäller bland annat tre av de fyra tilltänkta nationalparkerna; Halle- och hunneberg, Hornsö ekopark och Hornslandet. Naturföreningar har också i många år drivit på för att ekoparkerna ska omvandlas till nationalparker. 2020 skrev 18 länsförbund att med hjälp av en effektiv satsning på mångfald och naturturism så kan ekoparkerna inte bara värna ovanliga arter och naturmiljöer, utan faktiskt skapa större ekonomiska mervärden för Sverige och särskilt då på landsbygden. Så har bland annat skett i Tivedens nationalpark där natur- och ekoturism skapar mer än tio gånger fler lokala jobb än skogsbruket.

Nu ser naturföreningarna ut att få som de vill när ekoparkerna börjar närma sig att utses till nationalparker.

I dagsläget har Sverige 30 nationalparker. Det är det starkaste skyddet ett område kan få i Sverige och se bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Det är Naturvårdsverket som förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer.

Källa: Miljödepartementet

Mer att läsa