Ny art för Sverige hittades på Öland

Den troliga Microplana humicola. Foto: Johan Myhrer

Den troliga Microplana humicola. Foto: Johan Myhrer

Johan Myhrer på Öland letade egentligen efter täckvävarspindlar när han den 29 mars hittade en liten vitaktig mask på undersidan av en vänd sten. Det visade sig troligen vara en sällsynt art som inte påträffats tidigare i Sverige.

Fyndet av den troliga plattmasken Microplana humicola gjordes den 29 mars 2015 vid Skärlövs hamn på sydöstra Öland och Johan Myhrer hade en viss aning om att det kunde röra sig om ett spännande fynd.

Den möjliga Microplana humicola är som synes lätt att missa. Foto: Johan Myhrer

Den möjliga Microplana humicola är som synes lätt att missa. Foto: Johan Myhrer

– Eftersom jag under vintern intresserat mig för vår hittills enda kända landplanarie Rhynchodemus terrestris kunde jag konstatera att den här såg ut som en färglös miniatyr av den. Med vetskapen att det finns flera arter inom släktet Microplana (annat och troligen modernare namn för Rhynchodemus-släktet) så skickade jag bilder till några experter i Storbritannien som snabbt svarade att det troligen är en Microplana humicola, sällsynt rapporterad runt om i Europa men troligen förbisedd på grund av storlek och habitatval, berättar Johan Myhrer.

För närvarande väntar Johan Myhrer på svar från en av experterna vid Naturhistoriska museet i London eftersom artbestämningen bör göras på ett exemplar under mikroskop. Det finns runt 20 000 kända plattmaskar i världen så det finns en del att ta hänsyn till, men enligt P4 Kalmars naturexpert Pav Johnsson är det en ny art för landet.

Du har även hittat en hoppstjärt som eventuell är ett nytt fynd för Öland – har du gjort fler anmärkningsvärda fynd?
– Rätt många blir det ju när man tittat på mycket små djur. Håller på med både kvalster och hoppstjärtar och det är få som givit sig in i den svårstuderade och ”snåriga” världen där det ibland händer att man kan stöta på djur som eventuellt är nya för vetenskapen. De flesta nöjer sig ju med att titta på större och mer spektakulära djur. Men man får ta hjälp av experter, för jag är ingen själv, förklarar Johan Myhrer.