Ny app ska ta reda på vilka arter som påverkar jordgubbsskörden

Jordgubbe. Foto: Petar43 – Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Vill du hjälpa forskare att komma fram till hur man lyckas bäst med jordgubbsodlingen? En ny jordgubbsapp ska ge hobbyodlare möjlighet att bli medborgarforskare.

Jordgubbsappen, som är framtagen av en forskargrupp från SLU, kan hjälpa till att identifiera och rapportera in observationer av arter som finns på eller i närheten av jordgubbsplantorna. På så sätt kan forskarna få en bättre överblick över vilka arter som påverkar jordgubbsskörden. Det kan röra sig om rådjur, fåglar, sniglar, gråsuggor, mögel och virus, men alla påverkar inte jordgubbarna negativt. Vissa av dem kan hjälpa till att hålla skadegörare borta.

– Vi vill veta vilka arter som har störst inverkan på odlingen av jordgubbar i trädgårdar och på balkonger i hela Sverige. Men också vilka andra faktorer som har stor betydelse – t.ex. hur tätt plantorna står, vilket substrat de växer på, sorten, plantornas ålder och väderförhållanden. För att kunna besvara de här frågorna behöver vi hjälp av odlarna, säger René van der Wal, som är gästprofessor i medborgarforskning vid SLU:s institution för ekologi och en av initiativtagarna till projektet.

Jordgubbsappen finns på webben och kan användas direkt via dator eller mobiltelefon. Tanken är att alla som odlar jordgubbar på något sätt hemma, ska hålla ett öga på dem under våren och sommaren, från det att blommorna är i knopp tills bären är mogna. Med hjälp av bilder på vanliga svampangrepp, fåglar, insekter och däggdjur som kan tänkas uppskatta att leva nära jordgubbar kan du hjälpa till att rapportera in observationer.

Målet med projektet är att ta fram vägledning och växtskyddsråd för jordgubbsodling i svenska trädgårdar och att det ska sammanställas efter sommaren.

LÄS ÄVEN:
Bevarad natur runt jordgubbsodlingar ger stora vinster
Riklig pollinering av olika insekter större betydelse än man hittills trott
Guide till att gynna biologisk mångfald på balkongen

Källor: SLU och Jordgubbsappen