Gå till innehållet

Nu har Sveriges insektsarter räknats

Gräsmott. Det finns ca 3 200 olika fjärilar i Sverige. Foto: John Hallmén

33 000. Så många olika insektsarter finns det troligen i Sverige. Av dessa är 28 000 redan dokumenterade och 5 000 beräknas återstå att upptäcka.

De svenska forskarna som ligger bakom räkningen har använt tre oberoende metoder för att få fram antalet och därefter dragit slutsatsen att ungefär 5 000 arter återstår att upptäcka.

– Sveriges insektsfauna anses vara världens mest utforskade, med sina cirka 28 000 dokumenterade arter efter ett arbete som började redan på Carl von Linnés tid, skriver Naturhistoriska Riksmuseet i ett pressmeddelande.

Bland arterna är det steklarna som är talrikast. En tredjedel, 11 100 stycken, av Sveriges alla insektsarter är steklar (bin, myror etc). Men de är tätt följda av tvåvingarna (myggor, flugor etc) med 10 300 arter. Det är också tvåvingarna som är överlägset vanligast när man ser till antalet individer. Av alla Sveriges insekter är ungefär 75 procent av dem tvåvingar. Steklarna utgör bara 15 procent.

Andra vanliga grupper är skalbaggar med 5 000 arter, fjärilar med 3 200 arter och insekter utan puppstadium (löss, gräshoppor, tvestjärtar etc) med 3 300 arter.

– Flera nyligen publicerade studier visar att insekterna i världen blir färre och färre. Tyvärr saknar vi bra data från Sverige på de flesta insektsgrupper, men det är troligt att insekterna minskar i antal även här. Att mäta en förändring i antal insekter kräver dock data från många år, eftersom antalet insekter varierar mycket av naturliga orsaker, säger Fredrik Ronquist, professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet, som lett studien.

Studien bygger till stor del på den inventering med malaisefällor som gjordes på 55 platser i landet under åren 2003-2006. Det fångades så många insekter att det tagit 100 experter flera år att få en uppfattning om antalet och vilka arter det rör sig om. Under arbetets gång upptäcktes också många nya arter för Sverige och vetenskapen. I genomsnitt hittas mer än en ny art för vetenskapen varje vecka sedan bestämningsarbetet började.

Under 2019 inleddes en ny undersökning med 200 insektsfällor utspridda i hela Sverige. Med en ny metod kommer fynden analyseras betydligt snabbare än tidigare. Dessutom kommer ett urval av de 200 fällorna stå kvar i flera år för att få ännu bättre koll på Sveriges insekter.

– Insekter spelar en viktig roll längs hela näringskedjan i naturen, eftersom de utgör mat till andra djur, pollinerar växter och bryter ned dött material. Insekterna är därför särskilt viktiga för att hejda förlusten av biologisk mångfald – det angelägna mål 15 bland FNs globala mål för hållbar utveckling. Att slutföra den inventering av Sveriges insekter som Linné en gång påbörjade är ett viktigt första steg mot det målet, säger Fredrik Ronquist.

Läs även:
Insektsforskare och ”modern Linné” utsedd till Årets ölänning
Så kan insektsutrotningen stoppas
• Ny studie: Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
Ny sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970
Experter från hela världen: 3-4 orsaker bakom ökande insektsutrotningen

Källor: NRM och PLOS ONE

Mer att läsa