Gå till innehållet

Norges riksdag röstade för gruvbrytning på havsbotten

Norge blir ett av de första länderna i världen som tillåter dessa hårt kritiserade gruvor.

Resultatet i riksdagen var ingen överraskning. Dagens Nyheter skriver att regeringspartierna Arbeiderpartiet och Senterpartiet i december kom överens med högerpartierna Fremskrittspartiet och Høyre om att stegvis öppna för gruvbrytning på djuphavsbotten. Området som öppnas upp är nästan lika stort som Italien och ligger i Arktis; mellan Svalbard, Grönland och Island.

“Orsakar oåterkalleliga störningar”

Beslutet kommer trots åtskilliga rapporter och studier de senaste åren som varnar för följderna om mänskligheten även börjar exploatera havsbotten. Ett forskarteam anser att det kommer leda till “långvariga och oåterkalleliga störningar för havens ekosystem“, andra forskare anser att hoten underskattats och att det marina livet kommer stå inför en stor utmaning de närmaste 100 åren.

Det har också samlats in 518 000 namnunderskrifter mot planerna och arrangerats åtskilliga demonstrationer i Norge. Naturvernforbundet är inte nöjda med hur politikerna röstade och ger inte mycket för att Stortinget (Norges riksdag) ska godkänna de första planerna innan borrningen påbörjas.

– Detta beslut visar än en gång att Stortingets största partier är ovilliga att sätta forskningens och förvaltningens råd i första rummet och faktiskt låta försiktighetsprincipen komma naturen till godo. Bristen på kunskap är så omfattande att även med det konservativa partiets ändringsförslag är det fortfarande som att skicka sina barn till ett tivoli för att kontrollera om det är säkert, säger Truls Gulowsen, ordförande för Norges Naturskyddsförening.

Protester även från EU

Förutom massiva protester från naturorganisationer i flera länder har även hundra EU-parlamentariker uppmanat norska politiker att rösta nej till planerna.

– Gruvdrift på havsbotten kan orsaka irreparabla skador på det marina livet. Det är chockerande att se hur Norge ignorerar varningar från sina egna vetenskapliga institutioner, nationella och internationella forskare. Norge har begravt sin egen trovärdighet som en ansvarsfull havsförvaltare, säger Gytis Blaževičius, ledare för naturföreningen Natur och Ungdom.

Källor: DN och Naturvernforbundet

Mer att läsa