Naturskyddsföreningen överklagar fabrik med störst koldioxidutsläpp i Sverige

I närheten av Gullmarsfjorden skulle Preem få utvidga sitt raffinaderi och sina koldioxidutsläpp. Foto: W.carterEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Preem vill bygga ett raffinaderi norr om Lysekil som skulle stå för de största enskilda koldioxidutsläppen i Sverige. Nu har Naturskyddsföreningen överklagar mark- och miljödomstolens dom att tillåta utbyggnaden. 

– Det handlar om tillstånd till ökade koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. Det motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år. Något är uppenbart fel när man fortfarande 2018 kan få tillstånd till nyinvesteringar i långlivade fossila anläggningar. Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Rekordhöga koldioxidnivåer 2017

Preemraffs tillstånd skulle också innebära att bolaget får en juridisk rättighet att släppa ut betydande mängder koldioxid utan någon bortre gräns i tiden, skriver Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Sverige ett värstingland för jordens resurser

Förutom de stora utsläppen skulle raffinaderiet bilda en stor industrienklav i en för övrigt ganska orörd kuststräcka med värdefull skärgård och havsområden nära Natura 2000-området i Gullmarsfjorden.

Källa: Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen