Miljöorganisationer kritiska mot att Sverige vill försvaga EU:s klimatpolitik

Skogsbruk. Foto: Heikki Valve, CC BY-SA 3.0.

I en ny rapport från miljöorganisationen Fern, som samarbetar med 130 andra miljöorganisationer, får Sverige ett lågt betyg för sin skogs- och klimatpolitik. Detta eftersom Sverige försöker få EU att inte räkna med utsläpp av lagrad koldioxid i samband med skogsavverkning.

I Ferns rankning ligger Sverige bara på delad 16:e plats när det gäller hur landet använder sin mark och skog till att lagra koldioxid. EU-kommissionen vill skärpa reglerna för hur detta ska beräknas för att på så sätt uppmuntra till att fler skogar som lagrar koldioxid bevaras. Länder som Finland och Sverige vill däremot inte att EU ska begränsa hur mycket virke som tas från skogarna.

LÄS ÄVEN: • Träd fortsätter lagra mer och mer kol ju äldre de blir

Fern menar att ”normalt sett klimatvänliga länder”, så som Sverige, Finland, Frankrike och Österrike, försöker försvaga EU:s regler för utsläpp från land och skogar. Länderna vill öka skogsavverkningen de kommande tio åren och vill hitta sätt att gömma de utsläpp som det orsakar.

– Sveriges förslag är att även om ett land ökar skogsbruket och använder träden för kortlivade produkter eller bioenergi som snabbt släpper ut koldioxid i atmosfären, så ska dessa utsläpp inte räknas, skriver Fern i sin rapport.

Naturorganisationen citerar forskare som menar att enda sättet att klara målet om en 1,5 graders temperaturökning är genom att inte bara minska koldioxidutsläppen utan också genom att öka kollagringen från våra skogar.

LÄS ÄVEN: • 68 finska forskare sågar idén om att öka skogsbruk för att gynna bioekonomi

– Skulle träd försvinna i den omfattning som länderna nu vill, vore det som att låta 100 miljoner fler bilar rulla. Så mycket mer koldioxid hade träden tagit upp, säger Hannah Mowat till Ekot.

LÄS ÄVEN: • Europas skogsbruk inte bra för klimatet, enligt ny forskning

Lösningen enligt Fern är inte att använda mer träd som bioenergi. Hanna Aho, som jobbar med dessa frågot hos naturorganisationen:

– Medlemsstater som träffas nu måste omedelbart fundera över vad de lobbar för. Vissa former av bioenergi är redan med förorenande än kol. Om vi inte tar med i beräkningarna vad som händer när träd huggs ned kommer industrin fortsätta få miljösubventioner för att förstöra våra skogar och förorena planeten.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=0h4I_JIpTPw”]

Källor: FernEkot och Ferns rapport