Gå till innehållet

Natur­julkalendern 2023: Johannes Rydström

I Naturjulkalendern presenterar varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.
Johannes Rydström höll sig främst i närnaturen av familjeskäl och det gick verkligen ingen nöd på honom; "natur- och fotoabstinensen kunde åtgärdas ändå".

• Se fler av Johannes bilder på johannesrydstrom.com eller på Facebook eller Instagram.

Ända sedan han var en liten grabb och med familjen fick uppleva de clownliknande lunnefåglarna på Runde i Norge har Johannes haft en stor passion för naturen, och för fåglar i synnerhet. De flesta av Johannes bilder är skapade i hans hemregion Småland, men han tycker även om att resa för att fotografera, såväl inom som utom Sveriges gränser.

Genom sin fotografering får Johannes utlopp för sin kreativitet samtidigt som han strävar efter att förmedla sin kärlek till naturen. Han hoppas på detta vis kunna bidra till att fler människor får upp ögonen för hur otroligt fascinerande och häpnadsväckande vacker naturen är. Vilket i sin tur förhoppningsvis kan leda till att fler människor visar mer uppskattning och större respekt för naturen och alla dess invånare.

Johannes är sedan 2014 medlem i Naturfotograferna och har vunnit en rad utmärkelser i internationella fototävlingar.

Johannes Rydström om sitt fotoår

“Det gångna året har varit ett speciellt år för min del då jag och min fru fick vårt första barn i juni, vår alldeles underbara lilla dotter Ocean. Detta får såklart, med rätta, konsekvenser för antalet timmar i fält. Även om det inte blivit några långväga extravaganser så har en del tid i naturen ändå hunnits med. Faktum är att fyra av fem bilder jag valde till min lucka i årets naturjulkalender är tagna efter dotterns ankomst.

Även under våren höll jag mig mest på hemmaplan, i och med graviditeten, men det finns så mycket att upptäcka och njuta av även i min hemkommun Växjö så det gick verkligen ingen nöd på mig, natur- och fotoabstinensen kunde åtgärdas ändå.”

Fiskmåsar en aprilgryning, vid Tegnabysjön utanför Växjö.

Adult kustsnäppa på väg söderut från sin häckplats högt upp i Arktis. I slutet av juli, Visingsö, Vättern.

Adult gök [fågeln i torrakan] vid Grisbäcksudden, södra Smålandskusten. En av hela 7(!) individer som rastade i området denna augustimorgon.

Ung gök [fågeln på staketet] vid Grisbäcksudden, södra Smålandskusten. En av hela 7(!) individer som rastade i området denna augustimorgon.

Adult havssula i samband med västlig storm i oktober, Hovs hallar i NV Skåne.

Mer att läsa