Gå till innehållet

Naturjulkalendern 2019: Josefin Nilsson

Naturjulkalender 2019 presenterar varje dag en naturfotograf bilder från det gångna året.

Josefin Nilsson är en etablerad naturfotograf, författare, föreläsare och journalist, som har haft flera utställningar och ibland hörs i Naturmorgon i P1. Hon är även medlem i Naturfotograferna /N, PhotoNatura och Young Nordic Nature Photographers.

• Fler av Josefins bilder finns på Josefinnilssonphotography.comFacebookInstagram eller här på Natursidan.se.

“Från svärmande vingslag i mörkret till plötsliga rörelser i rapsfältet. Det är några av många naturupplevelser som året har bjudit på. Jag har utforskat naturen i min närhet med kameran i handen. Jag har dykt ner i sommarängarnas djup och vandrat längs havets rand för att skildra och berätta om arterna som finns där. Att bege sig ut i naturen är för mig ofta som att bege sig in i en känsla av förundran. Samtidigt är det omöjligt att inte märka hur mycket naturen förändras just nu. Både klimatförändringarna och de förändringar som sker i såväl skogar som i odlingslandskapet gör att många arter minskar mycket i antal nu. Det har varit ett år där klimatrörelsen har växt. Jag tror också att det har varit ett år där kunskapen om vår natur och de utmaningar vi står inför har växt. Den kunskapen kommer vi behöva för att ta oss an de stora utmaningar som väntar.

Under året har utställningen “Vinnare och förlorare i svensk natur” av Naturfotograferna /N fortsatt att visas på många platser i landet. Utbildningsföretaget Moderskeppet har också följt mig i ett reportage som finns i sju delar på deras hemsida. Jag har också deltagit i flera avsnitt av Naturmorgon och bland annat intervjuat forskare som lär sig hur dyngbaggar kan orientera sig efter stjärnorna och hur fladdermössen egentligen flyttar.

Jag hoppas att ni har haft ett fint år fyllt av naturupplevelser!”

Det finns en sjungande sång som aldrig tystnar. Det är havets sång.

Kaprifolens doft ligger nästan som en dimma över kvarteret. Tallsvärmarna känner doften och söker sig hit. I skymningen låter deras vingslag nästan som en ryttlande kolibri. Tallsvärmaren är en stor art. Vingspannet kan bli upp till nio centimeter. Under de varma juninätterna smattrar vingarna extra flitigt i vår trädgård. Det är en ynnest att få uppleva arten på nära håll!

Det är maj och sommarvinden letar sig fram i rapsfälten. Ett försiktigt ljud avslöjar några av rapsfältets invånare; gulärlorna. Arten är betydligt vanligare i norra Sverige men även här i de södra delarna kan man få uppleva den.

Varje år dödas tusentals grodor och paddor i trafiken. Att hoppande korsa en blöt vägbana i mörkret är farligt. Såväl Trafikverket som Naturskyddsföreningen har de senaste åren samlat in information om var många grodor och paddor korsar vägarna. Har du sett många grodor eller paddor längs en vägsträcka? Skicka in dina uppgifter!

Bitterljuvt. Det finns få ord som beskriver dagarna i augustis slut bättre än så. Dagarna där värmen fortfarande är kvar men där flyttfåglar plötsligt ritar streck på himlen igen.

Mer att läsa