Gå till innehållet

Naturjulkalendern 2018: Stefan Oscarsson

I Natursidan.se:s Naturjulkalender 2018 presenterar varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.

Stefan “Oscar” Oscarsson började med djurintresse i unga år, där kräldjur och sedan fåglar kom att dominera skälen till utomhusvistelserna. Ganska snart kom kameran in i bilden och han har haft ett flertal utställningar, publiceringar i diverse tidskrifter, dagspress, böcker, info- och kursmaterial, utsmyckning av gardiner på en förskola, samt anlitats som föredragshållare i olika sammanhang. 2009 blev han invald i Naturfotograferna /N.

Se fler av Stefans bilder på Facebook.

“Mitt fotograferande är ganska brett, så till vida att jag gärna utövar detta från gömslen, på gående fot i skog och mark till att helt enkelt bara sitta på en stubbe och vänta. Motiven letas upp i princip ”överallt” i naturen.

Alkekung​
En av världens talrikaste fågelarter vars hemviste i huvudsak är i ​​de nordligaste farvattnen av Atlanten, där öar och kuststräckor ​​med branta klippstup utgör deras hem. Denna bild är tagen på en ​​koloni vid Svalbard, där omgivande snö medvetet har ​​överexponerats för effektens skull, en så kallad highkey-bild.

Ekoxe​
​Europas största skalbagge där hanen med sina maffigt ​​stora käkar mäter upp till ca 8,5 cm. Den kräver som namnet ​​antyder ekskogar, och då mångåriga sådana av tillräckligt stort ​​bestånd. Trots sitt lite skräckinjagande utseende livnär den sig ​​endast av ekarna sav som den slickar i sig. Bilden är fotograferad ​​i svartvitt samt redigerad för att ge bilden liten touch av den ​​gamla analoga filmens kornighet.

Fjällräv
​Fjällräven, som ibland kallas för polarräv på Svalbard, är en ​​mästare på att överleva i bitvis karga landskap, inte sällan i ​​mycket bistra klimat. Dess granne, svalbardrenen, kan dock bli lite ​​för nyfikna och närgångna på vilande fjällrävar varpå fjällräven får ​​byta viloplats.

Gölgroda
​Den grönfärgade gölgrodan döljer sig väl i den fuktiga gröna ​​vegetationen i direkt anslutning till sin damm. Den förlitar sig på ​​sitt kamouflage, varför man med försiktighet kan smyga den ​​väldigt nära inpå.

Vit stork
​En sedan gamla tider klassiskt inslag i de svenska ​​​jordbrukslandskapen, men som bryskt kom att utrotas i takt med ​​den tekniska och maskinella utvecklingen av de svenska ​​jordbruken samt utdikningar av kärr och mossar i syfte att frigöra ​​ännu mer brukbar åkermark. Trenden har dock brutits och sedan ​​ett antal år sakta men säkert vänt tack vare eldsjälar bakom Stork-​​projektet som bedrivs i Skåne. Här en så kallad projekt-stork som fann ​​Triberga mosse på Öland vara en perfekt sommarlokal att äta upp ​​sig på inför den kommande höstflytten. Bilden är tagen med lång ​​slutartid, vilket får de förbiflygande grågässen att likna något sorts ​​andeväsen denna sommarkväll.

Mer att läsa