Gå till innehållet

Naturjulkalendern 2017: Ola Jennersten

I Natursidan.se:s Naturjulkalender 2017 presenterar varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.

WWF:s expert på biologisk mångfald, tigrar och internationell naturvård och dessutom invald i föreningen Naturfotograferna 1996 – Ola Jennersten har arbetat länge med att skildra och berätta om världens natur. 2016 skrev och fotograferade han till boken ”Vid vägs ände”. Boken utsågs till Årets pandabok av WWF.

Här följer fem bilder som illusterar något av det jag gjort under året, både professionellt och på fritid.

Påfågelöga ( Aglais io) på blommande sälg (Salix caprea).
Denna bild symboliserar våren med favoritträdet sälg som försörjer många insekter och djur på olika sätt. Här sitter ett påfågelöga som representant för de insekter som vaknar upp till en ganska steril vårmiljö, men som då har sägens generositet med blommor att ta nektar ifrån. Sälgen är en av de viktigaste arterna som föda eller livsplats för en stor mängd djur, insekter och svampar.
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Långhornsbi (Eucera longicornis) på jungfrulin ( Polygala vulgaris).
Försommaren är den härligaste tiden på året, och naturbetesmarkerna är min favoritmiljö. Ett långhornbihanne med sina exceptionellt långa antenner besöker en jungfrulin för att släcka sin törst. Under året är vi många som har kämpat för att de naturbetesbönder som ser till att naturbetesmarkernas värden hålls vid liv också skall få ekonomiska villkor som gör att de orkar fortsätta.
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Visent (Bison bonasus) i Eriksbergs viltpark.
Visenten är Europas största däggdjur, här från Eriksbergs vilthägn i Blekinge. Just nu är 17 visenter från bl a Eriksberg på väg till ryska Kaukasus för att i WWF Rysslands regi återinföra detta stora betesdjur där de tidigare betade. De svenska hägnade visenterna har under hundra år varit en viktig genpool för naturvårdsarbetet i Polen, Rumänien och Ryssland.
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Renhjord på väg mot rengärdet i Biergenis nya rengärde, Grans sameby, Ammarnäs, Lappland.
Det är dags för sarvslakt (tjurslakt) och tusentals renar samlas ihop för att föras till Biergenes renskiljningsanläggning ovanför Ammarnäs i Västerbotten. Bilden illustrerar det arbete som just nu görs för att ansöka om att kandidaten Vindelälven-Juhtatdahka skall kunna benämnas biosfärområde i framtiden, Sveriges femte och Norrlands första.
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Pench nationalpark, Indien.
Jag har förmånen att varje år åka till några av Asiens tigerländer för att tillsammans med många kollegor försöka säkra värdens största kattdjur. Genom att rädda tigern kommer ju också andra växter och djur att dra fördel av detta arbete, inklusive människor. Ett relativt okänt djur är den asiatiska vildhunden (dhole) som precis som tigern är starkt hotad och har sett sitt utbredningsområde minska dramatiskt. Vid senaste resan i Indien i slutet av november fick jag för första gången möta 5 vildhundar i nationalparken Pench, när jag var på väg för att intervjua en av nationalparkens anställda.
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Mer att läsa