Naturfilm: Häng med på flygtur med en kungsörn

I den här filmen får vi följa med en kungsörn på en flygtur i Altajbergen i Mongoliet. Där har kungsörnar använts för jakt av vilt sedan 1400-talet. Idag är jakt med kungsörn framför allt en tradition som levt vidare och som även används i tävlingar. Enligt ett reportage i Times behandlas kungsörnarna med ”respekt och ärevördnad”.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=mNtZBcEN6jg”]