Gå till innehållet

Nästan 600 hotade gamar förgiftade – utrotning närmar sig

Det ser väldigt mörkt ut för Afrikas gamar. Efter en våg av stora förgiftningar är naturvårdare nu oroliga för att flera arter kommer utrotas snabbare än man tidigare beräknat.

På bara en veckor har nästan 600 gamar dödats i Afrika och det har en stark koppling till den illegala jakten på elefanter.

LÄS ÄVEN: • Chockerande minskning av rovfåglar i en av Afrikas sista stora vildmarker

Tjuvjägare som skjutit elefanter förgiftar ibland kadavret för att gamar som kommer för att äta av den döda elefanten själva ska dö. På så sätt slipper tjuvjägarna oroa sig för att cirklande gamar ska avslöja var det finns tjuvskjutna elefanter.

Vid ett enda tillfälle förgiftades tre skjutna elefanter, vilket dödade 537 gamar. I förra veckan förgiftades 27 gamar i Zululand i Sydafrika. En av dem var troligen områdets sista vithuvade gam (rödlistad som akut hotad).

LÄS ÄVEN: • Gamar fortfarande utsatta för stora hot i Asien, Europa och Afrika

Förutom vithuvad gam har även vitryggig gam (rödlistad som akut hotad) och örongam (starkt hotad) drabbats av förgiftningarna på sistone.

– Eftersom gamar förökar sig så långsamt går det knappt att ta in betydelsen av att nästan 600 förlorats på en vecka. Arterna klarar inte av de här förlusterna och de kommer inte kunna återhämta sig under vår livstid, sa Kerri Wolter, ordförande och grundare av bevarandeorganisationen VulPro, till BBC.

– Den kritiska faktan här är att varken elefanter eller gamar i Afrika kan klara dessa förluster. Min forskning som publicerades år 2017 utvärderade risken för att akut hotade gamar förgiftas från elefantkadaver och kom fram till att fortsatt förgiftning skulle leda till att populationerna minskar med mellan 50 och 100 procent i nästan alla fall. I mer än ett scenario uppskattades den genomsnittliga tiden för utrotning endast vara 50-60 år. Nu två år senare ser verkligheten ut att vara mycket värre – vi är nu vid en kritisk punkt. Gamutrotningen lokalt är långt värre än vi kunde ana tidigare, säger Campbell Murn, chef för bevarande och forskning hos Hawk Conservancy Trust.

LÄS ÄVEN: • BirdLife hittar på nyupptäckt fågel för att uppmärksamma gamar

I områden där det finns personal i fält och där de är tränade för att neutraliserade förgiftade kadaver har gamarna klarat sig betydligt bättre, enligt Hawk Conservancy Trust.

Gamar spelar en viktig roll i ekosystem som “städare”. De äter upp kadaver och minskar på så sätt risken för att smittor ska spridas och är också viktiga för att sprida näring.

AGERA:
• 
Stötta Hawk Conservancy Trusts arbete med gamar
Stötta VulPros arbete med gamar
Observera att detta enbart är förslag på hur du kan agera. Det finns fler sätt, exempelvis att vara 
medlem i naturorganisationer (länkar här).


Observera att detta enbart är förslag på hur du kan agera. Det finns fler sätt, exempelvis att vara medlem i naturorganisationer (länkar här).

Källa: BBC och Hawk Conservancy Trust

Mer att läsa