Gå till innehållet

Mystisk upptäckt av sorkfeber i Sverige

Det är välkänt att sorkfeber finns i norra Sverige. Men nu har forskare hittat viruset 50 mil söderut och att det här skiljer sig kraftigt från virusstammen i norr.

Att sorkar kan bära på ett virus som kan orsaka sorkfeber hos människor var känt sedan tidigare. I stort sett alla fall har upptäckts norr om Dalälven. Men i en ny studie från Uppsala universitet upptäcktes att det fanns även hos sorkar i Skåne – mer än 500 km söder om det tidigare kända utbredningsområdet.

– Vi blev förvånade över att en så hög andel av de relativt få sorkar som vi fångade faktiskt bar på ett hantavirus som kan göra människor sjuka, säger Elin Economou Lundeberg, infektionsläkare vid Centralsjukhuset i Kristianstad, som är en av studiens huvudförfattare.

Helt annan virusstam

Sammanlagt fångades 74 sorkar i Skåne. 9 av dem bar på hantavirusgener. Den nyupptäckta virusstammen skiljer sig rejält från den som finns i norra Sverige och verkar vara närmare besläktad med stammar från Finland och Karelen.

Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar ungefär 300 svenskar årligen i sorkfeber. De flesta får milda symptom, men Uppsala universitet varnar för att viruset kan orsaka allvarligare konsekvenser och i värsta fall kan vara dödlig.

Väcker många frågor

Upptäckten har väckt en del frågeställningar. Professor Åke Lundkvist vid Uppsala universitet, en av medförfattarna till studien:
– Om viruset har funnits i området under lång tid och helt enkelt inte upptäckts, varför har inte fler insjuknat? Eller har det etablerat sig i Skåne nyligen och först nu börjat spridas? Och hur kom den dit? Tyvärr kom covid-19-pandemin emellan, vilket avsevärt försenade slutförandet av den här studien. Resultaten är mycket intressanta och visar hur viktigt det är att så snabbt som möjligt utreda orsakerna när vi ser en smittsam sjukdom i ett nytt geografiskt område.

Fakta: Sorkfeber

Sorkfeber var tidigare i stort sett enbart känt från områden norr om Dalälven, samt i Finland, Tyskland och Danmark. Antalet rapporterade fall i Sverige varierar stort mellan 50–2 000 fall årligen och hör samman med hur stor sorkspopulationen är i norra Sverige.

Sorkarna själva verkar inte bli sjuka, men de som är smittade utsöndrar viruset i saliv, urin och avföring. Det sprids till människor via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med deras saliv, urin eller avföring. Viruset kan troligen vara smittsamt i två veckor, troligen ännu längre.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Källa: Uppsala universitet och Emerging Infectious Diseases

Mer att läsa