Gå till innehållet

Biologisk mångfald minskar risk för sjukdomar

Gråsiding. Foto: Zbyszek Boratynski, CC BY 3.0, Link

Naturliga ekosystem förser människor med olika typer av ekosystemtjänster. Ofta är dessa kopplade till biologisk mångfald. Det gäller även för infektionssjukdomar hos människor, djur och växter. Ju större biologisk mångfald, desto mindre risk för smittspridning.

Studien gjordes på olika områden i hela världen och forskarna kunde se ett tydligt samband. I områden med många arter ökar konkurrensen mellan dem och då minskar ofta smittspridningen av sjukdomar som exempelvis sorkfeber och borrelia.

– Vi vet att det finns ett generellt samband mellan minskad biologisk mångfald och ökad smittspridning, det har visats förut och det ser vi igen när vi gör denna nya genomgång av artiklar, säger Magnus Magnusson, postdoktor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Hypotesen var att att sambandet skulle minska på en global nivå. Forskarna trodde att klimatet skulle påverka sjukdomsspridning mer än biologisk mångfald, men så var inte fallet. Att bevara den biologiska mångfalden var den viktigaste faktorn.

– Om vi behåller en högre biologisk mångfald i ett område verkar det vara så att vi minskar risken för smittspridning i det området, säger Magnus Magnusson.

Läs även:
Vad är egentligen biologisk mångfald?
Nyttan av biologisk mångfald underskattas i globala målen
Ekosystem med biologisk mångfald klarar klimatförändringar bättre

Källa: SLU och Ecological Society of America

Mer att läsa