Motorcyklar i naturvårdsinsats för hotad blomma

Klockgentiana. Foto: Emil Nilsson

Klockgentiana. Foto: Emil Nilsson

I fjol genomfördes ett udda naturvårdsarbete i skogen kring Åkersjön i Partille kommun. Partille trialklubb körde runt på motorcyklar och sprätte runt jorden i skogen. Målet var att hjälpa en hotad blomma och nu vet man att insatsen var lyckad.

En lyckad naturvårdsinsats. Foto: Emil Nilsson

En lyckad naturvårdsinsats. Foto: Emil Nilsson

Den rödlistade blomman klockgentiala fick därmed hjälp att sprida sina fröer och antalet stänglar ökade från 36 till 55.

– Det är glädjande att vi kan se ett resultat efter en så enkel åtgärd. Även om många av de nya stänglarna finns inom samma område där arten redan växte, ser vi också ett flertal nyetablerade stänglar på de ytor där motorcyklarna körde, säger Emil Nilsson, biolog på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Klockgentiana behöver bli störd för att överleva och har tidigare gynnats av markbränder och militära övningar, men sådana störningar har minskat de senaste åren. Det är dessutom enbart i klockgentiana som den sällsynta, rödlistade fjärilen alkonblåvinge lägger sina ägg.

Källa: Partille kommun