Gå till innehållet

Monarkfjärilarnas migration störs av ljusföroreningar

Monarkfjäril på sin värdväxt – en sidenört. Foto: USFWSmidwest, Public Domain.

Kollapsen för monarkfjärilarna de senaste åren kan ha förvärrats ytterligare av alla ljusföroreningar enligt en ny studie.

Det går väldigt dåligt för monarkfjärilarna. På 1980-talet övervintrade de i miljontals i Kalifornien. Därefter inleddes minskningen. Fram till 2017 kunder det förvisso fortfarande ses hundratusentals fjärilar på vintern i Kalifornien, men sedan kom kollapsen. 2019 hittades bara hälften så många som året innan och 2020 sågs vid Pacific Grove, Pismo Beach och Big Sur bara sammanlagt 300 fjärilar. Normalt brukade det räknas in över 10 000 fjärilar årligen vid varje plats. 2021 blev ett något bättre år för fjärilen som flyttar söderut om vintern, men krisen är långt ifrån över.

Anledningarna till att monarkfjärilarna minskat så kraftigt är flera. Det beror delvis på att deras larver är beroende av sidenörter och att dessa växter minskat kraftigt sedan jordbrukare börjat använda bekämpningsmedlet roundup, som innehåller glyfosat. Sidenörter växer ofta i närheten av odlingar, men dör av roundup. Växterna klipps också ner vid vägkanter, i trädgårdar eller vid köpcentrum innan de gått i blom.

Monarkfjärilarna drabbas även av klimatförändringarna i form av torka, stormar och kraftiga väderväxlingar som rubbar deras långa flytt mellan Nord- och Sydamerika. Dessutom påverkas de negativt av skogsavverkning i Mexiko.

Nu visar forskare vid University of Cincinnati att det finns ännu en faktor som påverkar dem negativt; ljusföroreningar. De kunde visa att lampor som är tända på nätterna startar onormala beteenden hos fjärilarna som börjar flyga som om de skulle migrera och gjorde av med viktig energi i onödan. Enbart en lampa tänd vid en byggarbetsplats kunde av fjärilarna tolkas som att solen lyste och att det vara dags att flyga. På sin ungefär 4 000 km långa färd söderut passerar monarkfjärilarna mängder av upplysta städer som verkar få dem att tappa orienteringsförmågan och känslan för dag och natt.

– Vi upptäckte att det förändrar deras dag-natt-cykel. Ljusföroreningar kan få dem att tro att dagen är längre eller att dagen startar tidigare, säger forskaren Adam Parlin som ledde studien.

Han tycker också att de som vill hjälpa fjärilarna bör släcka sina lampor på nätförutom att odla sidenörter i sin trädgård bör folk också släcka ljuset för dem.

Monarkerna är långt ifrån de enda migrerande insekterna. I Sverige flyttar bland andra amiralfjäril, kålfjäril, åkervindesvärmare och många arter blomflugor.

Källor: University of Cincinnati, Naturhistoriska och iScience

Mer att läsa