Mirakulös återhämtning för galapagos sköldpaddor

Galapagossköldpadda. Foto: Matthew Field via Wikimedia

Galapagossköldpadda. Foto: Matthew Field via Wikimedia

För 40 år sedan fanns det bara 15 sköldpaddor kvar på Galapagosöarna. Sedan dess har ett stort arbete utförts för att återinföra sköldpaddor som fötts upp i fångenskap. I dagsläget finns det fler än 1000 galapagossköldpaddor på de unika öarna och de räknas ha en stabil population.

Sköldpaddornas problem började när getter introducerades på öarna på 1800-talet. Getterna åt upp mycket av öarnas vegetation och störde ekosystemen kraftigt. 500-1000 år av kaktusväxtlighet åts upp på en vecka eller två. Arbetet med att bevara sköldpaddorna inleddes därför med att skjuta getter så att de var helt utrotade under 1990-talet.

Det finns elva underarter till galapagossköldpaddor. De kan väga upp till 250 kilo och bli över 100 år gammal.

Studien har publicerats i Plos One och är enligt huvudförfattaren professor James Gibbs ”ett av få exempel på en äkta framgångssaga där vi räddat något från nära utrotning till att kunna ta hand om sig själv”.

Herpetologen (herpetologi är läran om groddjur och kräldjur) Gerardo Garcia menar att programmet blivit en succé mycket tack vare att det fått ta tid.
– Det är en lång process och det är normalt att det tar årtionden. Ingenting återinförs och stabiliseras på mindre än 20 eller 30 år.

Källa: BBC