Gå till innehållet

Minskat antal insekter i Costa Rica kopplas till klimatkrisen

Larv av praktfjärilen Heliconius charithonia, som finns på Costa Rica. Foto: Judy Gallagherhttps://www.flickr.com/photos/52450054@N04/31347867866/, CC BY 2.0, Link

22 års studier i Costa Rica, på fjärilslarver och parasitoider som lever av dessa larver, visar att både antalet individer och artantalet minskat. Den huvudsakliga faktorn är extremväder och därmed även klimatkrisen.

Studien på fjärilslarver och insektsparasitoider (parasiter som dödar sin värd) som lever på dessa larver är gjord i en skyddad regnskog i Costa Rica. Data från åren 1997 till 2018 undersöktes för att se långsiktiga förändringar och jämfördes även med extremväder under samma period. Forskarna kom fram till att över 40 procent av 64 vanliga fjärilsarter minskade och att extremväder var den viktigaste faktorn.

Särskilt svårt hade fjärilslarverna för att klara kraftiga regn i kombination med stigande temperaturer. Översvämningar och andra extrema väderhändelser kan utplåna hela grupper av larver eller parasiter. Populationerna kan påverkas i månader eller år efter ett kraftigt regnoväder. Inte minst eftersom fjärilslarverna och parasitoiderna som lever av dem hamnar ur fas, vilket får stora konsekvenser. Inte minst för parasitoider som specialiserat sig på en enda fjärilsart.

Om det inte längre finns parasitoider som begränsar antalet fjärilslarver kan de öka kraftigt i antal och äta stora mängder grödor från jordbruk i närheten.

I takt med att klimatkrisen förvärras ökar antalet tillfällen med extremväder de blir dessutom allt kraftigare.

Forskarna påpekade att ekosystemen de undersökte påverkades av flera andra faktorer också och att det aldrig går att hitta en enda faktor som ligger bakom förlusten av biologisk mångfald.

Även en tidigare studie, från SLU och University of Vermont/UC Davis, har visat att extremväder får negativ inverkan på pollinatörer och pollinering.

Läs även:
Så kan insektsutrotningen stoppas
Ny sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970
Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
Ny studie: Nattbelysning stor anledning till insektsdöden

Källor: Scientific Reports och Mongabay

Mer att läsa