Gå till innehållet

Mindre stress, depression och ångest med fåglar och träd vid hemmet

Att studera fåglarna i din närhet är bra för dig. Foto: Anki Hammar

En ny studie från University of Exeter, British Trust for Ornithology och University of Queensland visar att folk som bor i bostadsområden med fåglar, buskar och träd löper mindre risk att drabbas av depression, ångest och stress. 

270 personer med olika ålder, intäkter och etnicitet deltog i studien och forskarna fann ett samband mellan hur folk mådde och hur många fåglar som sågs under eftermiddagen och hur mycket träd och buskar de hade i närheten. Vilka fågelarter som sågs hade ingen större betydelse. Det var antalet som var avgörande. Det märktes också att de som spenderat mindre tid utomhus än normalt senaste veckan var mer deprimerade och hade mer ångest.

LÄS ÄVEN: • Natursidans guide till fågelskådning

– Den här studien börjar klargöra rollen som vissa nyckelkomponenter i naturen har för vår mentala hälsa, säger Daniel Cox, forskare vid University of Exeter, som ledde studien. Fåglar runt vårt hem och naturen i allmänhet visar stor potential att fungera som förebyggande hälsovård och göra städer till hälsosammare och gladare platser att leva i.

De positiva effekterna berodde inte på faktorer så som ålder, intäkter eller andra sociodemografiska faktorer.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Den här studien är inte den enda som visar på positiva effekter av fågelskådning. Daniel Cox och hans kollega Kevin Gaston visade i fjol att folk som matar fåglar i trädgården är mer avslappnade och känner större koppling till naturen när de studerar fåglarna i trädgården.

LÄS ÄVEN: • Så skapar du en bra fågelmatning

– I takt med att växande städer fortsätter att hota både skyddandet av arter och folks relation med naturen kan fågelmatning vara ett viktigt verktyg för att att engagera folk i naturen och dessutom gynna både människor och bevarandet av naturen, skriver forskarna i sin slutsats.

Källor: BioScience och PLOS One

Mer att läsa